Sökning: "ungdomar nätverk hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden ungdomar nätverk hälsa.

 1. 1. Exploring dual career experiences of Swedish student-eSport players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kristoffer Modig; Erik Källgren; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; career development; gaming; holistic perspective; supportive environment; upper secondary school; university; young adults; Gaming; gymnasium; holistiskt perspektiv; högskola; karriärsutveckling; tonåringar; ungdomar; universitet;

  Sammanfattning : The study aimed to explore the experiences of dual career (DC) among Swedish student-eSport players from a holistic perspective, and focused on the challenges faced in DC, the coping strategies used, and how DC influenced the student-eSport players. Interviews were conducted with 7 student-eSport players enrolled in an upper secondary school or university providing DC supportive resources. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa och samtidigt missbruk hos ungdomar ur ett genusperspektiv : En intervjustudie med personer som arbetar med ungdomar i hälso- och sjukvården.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Sarah Watson; [2021]
  Nyckelord :Könsroll; könsskillnader; tematisk analys; ungdomars hälsa; ungdomsmottagningar; ungdomsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Psykisk ohälsa samt missbruk av alkohol och droger är två olika folkhälsoproblem bland unga. I kombination försvårar de behandling och leder till ytterligare ohälsa, vilket motiverar förebyggande åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Social nätverksanalys och ungdomsrån. En kvalitativ studie kring ungdomar som begår personrån.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sofia Jysky; Cristiana Bochis; Stephanie Beckvid; [2020]
  Nyckelord :Kriminella karriärer; Personrån; Strategiska brott; Ungdomsbrott; Social nätverksanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett ständigt aktuellt ämne, det då en stor del av den totala brottsligheten begås av just ungdomar. Vissa typer av de brott som begås av unga kan fungera som en indikator på att gärningspersonen löper en ökad risk för att fortsätta på en kriminell bana genom livet. Ett sådant brott är rån. LÄS MER

 4. 4. Sociala mediers konsekvenser på ungas psykiska hälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Victoria Båth; Erica DiFloriano; [2019-08-01]
  Nyckelord :depression; mental hälsa; psykisk hälsa; sociala medier; sociala nätverk; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel barn och unga upplever psykisk ohälsa. Sociala medier kan användas på olika sätt men forskning visar att sociala medier kan ha en negativ påverkan. LÄS MER

 5. 5. Diabetes mellitus typ 2: Det dagliga stödet till barn och ungdomar : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nanna Lilleberg; Ida Brevigh; Viktoria Haahr; [2019]
  Nyckelord :Barn och ungdomar; diabetes mellitus typ 2; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 diagnostiserades 7630 barn och ungdomar med diabetes mellitus i Sverige. Diabetes mellitus typ 2 var tidigare en sällsynt diagnos hos barn och ungdomar men har ökat i takt med övervikt, fetma och fysisk inaktivitet. LÄS MER