Sökning: "ungdomar problem"

Visar resultat 1 - 5 av 901 uppsatser innehållade orden ungdomar problem.

 1. 1. “De tror att jag hänger med kriminella, att jag är farlig, fast egentligen är det tvärtom ”. En kvalitativ studie om hur mediebevakningen på Göteborgs förorter påverkar identitetsskapandet hos ungdomar boende i områdena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Gunnarsson; Maja Pettersson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Förort; media; medieskugga; ungdomar; stigma; identitet; mottagarperspektiv; receptionsanalys; encoding decoding; sociala medier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how youth residing in the suburbs of Gothenburg perceive the media portrayal of their residential areas and how this representation influences their self-image and identity. To address the study's objectives, three research questions have been formulated to gain a deeper understanding of the subject: 1. LÄS MER

 2. 2. ‘‘ JAG VET INTE RIKTIGT VAD JAG SKA TRO! ’’. En kvalitativ studie i ungdomars förhållningssätt till desinformation på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Kolflaath; [2024-03-01]
  Nyckelord :Desinformation; Ungdomar; Mediekompetens; Nyhetsnavigering; Sociala Medier;

  Sammanfattning : Disinformation, i.e. intentionally false content disseminated with the aim of reaching a particular group to influence their views on a topic or issue, has become increasingly common with the rise of digital media and a clear threat to democratic values, according to research. LÄS MER

 3. 3. Sociala band & substansmissbruk : En undersökning om sociala band och substansmissbruk har något samband hos ungdomar med ADHD

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Malin Lundgren; Tilde Sandström Gulliksson; [2024]
  Nyckelord :ADHD; substansmissbruk; sociala band;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att utforska sambandet mellan sociala band till en förälder eller vuxen, och substansmissbruk hos ungdomar som medicineras/har medicinerats för diagnosen ADHD. Detta har baserats på tidigare studier som kommit fram till att det finns ett samband mellan sociala band till en förälder och substansmissbruk hos ungdomar. LÄS MER

 4. 4. “Det finns ju hallar och det finns ju hallar…” : Idrottslärares upplevelser om att bedriva en likvärdig undervisning utifrån skilda materiella förutsättningar.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Simon Rosshagen; Karl-Viktor Söderquist; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose and questions: The purpose of the study is to analyze physical education teachers' experiences of teaching with varying material conditions. Additionally, the study aims to explore how various material conditions are managed to ensure equivalent education. LÄS MER

 5. 5. Dietistens upplevelser och tankar kring att kommunicera kost och hälsa med barn och ungdomar med övervikt.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Alva Vigren; Gabriella Lamond; [2024]
  Nyckelord :Dietister; barn; ungdomar; övervikt; tankar; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt är ett nationellt växande folkhälsoproblem. Barn och ungdomar med övervikt eller fetma riskerar i större utsträckning att utveckla en övervikt eller fetma i vuxen ålder, vilket gör det viktigt att bromsa sjukdomsförloppet så tidigt som möjligt. LÄS MER