Sökning: "ungdomar syn framtid"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden ungdomar syn framtid.

 1. 1. Ensamkommande ungdomars syn på framtida karriärval : En studie om ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen och deras tankar om framtida karriärval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mona Zhang; Alice Troedsson; [2021]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; Den nya gymnasielagen; karriärval; möjligheter och begränsningar;

  Sammanfattning : Ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen har andra förutsättningar till skillnad från andra individer. Med tanke på målgruppens nuvarande situation kan varje karriärval både begränsa men också ge möjligheter för framtida karriärmål. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar och framtidstro– i en pandemi : En kvalitativ studie om ungdomar och deras framtid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Therese Falk; Ermelinda Morina; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Belief in the future; discourse theory; Individualization; COVID-19; Ungdom; Framtidstro; Diskursteori; Individualisering; Covid-19;

  Sammanfattning : Being an adolescent today is about being in the transition between childhood and adulthood and living in a society that is characterized by individuality. The opportunities to shape one's own life in today's society have increased compared to the past when there are more choices around work and education. LÄS MER

 3. 3. Coronapandemin - chans till utveckling, början på systemkollaps eller både och? : En studie av gymnasieungdomars syn på nutid och framtid i ljuset av risksamhället och Coronapandemin

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Linnea Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Riskteori; Coronapandemin; Covid-19; Ungas riskperception; Framtid; Risksamhälle;

  Sammanfattning : Studiens ämnesområde är ungdomars uppfattningar av sin nutid och framtid mot bakgrund av Coronapandemin under våren 2020. Syftet är att undersöka på vilket sätt ungdomars uppfattningar om sin livssituation och samhällets utveckling påverkas av pandemin. LÄS MER

 4. 4. Förorten som socialt problem? : Förortsungdomars egen beskrivning av sin verklighet i bostadsområdet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rayan Daklallah; Ida Persson; [2018]
  Nyckelord :Suburbs; youths and suburbs; suburban youths.; Förort; ungdomar och förorter; förorter; förortsungdomar.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the perspective of suburban youths on their residential are. This research is based upon qualitative interviews. In order to analyse the qualitative interviews that will be conducted, two theories will be implemented. LÄS MER

 5. 5. Asylsökande elevers syn på utbildning och framtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Evelina Adén; [2018]
  Nyckelord :asylsökande; elever; språkintroduktion; gymnasieval; skolsituation;

  Sammanfattning : Asylsökande ungdomar lever i ständig oro och väntan på besked från Migrationsverket. De vet inte om, eller hur länge de får stanna i Sverige. Trots detta går de i skolan och förväntas att göra ett gymnasieval inför en framtid i Sverige som de inte vet om de får. LÄS MER