Sökning: "ungdomar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 527 uppsatser innehållade orden ungdomar utveckling.

 1. 1. Fråga mig och jag ska berätta: En systematisk litteraturöversikt om att undersöka faktorer som påverkar identifiering av sexuellt riskutsatta ungdomar

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Andreasson; Sara Karlsson; Lotta Lanker; [2024-02-01]
  Nyckelord :sexuell och reproduktiv hälsa; ungdomar; sexuell riskutsatthet; identifieringsverktyg;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under tonåren ligger stort fokus på sexualitet och en stor del av ungas utveckling innebär att ta risker. Låg kunskap och erfarenhet tillsammans med ungdomars impulsivitet är bland annat orsaker till att de har en tendens att utsätta sig för risker vilket kan leda till konsekvenser för den egna reproduktiva och sexuella hälsan. LÄS MER

 2. 2. Fotbollens potentiella fördelar i Idrott och Hälsa : En kvalitativ undersökning av användningen av fotboll i idrottsundervisningen

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Babak Nikseresht; Joakim Kupari; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till en ökad förståelse för hur lärare i idrott och hälsa ser på användandet av fotboll i undervisningen och dess påverkan på ungdomars personliga utveckling, samt diskutera hur denna förståelse kan vara relevant för lärarprofessionen. Utifrån studiens syfte besvaras följande forskningsfrågor: Hur ser lärare påanvändandet av fotboll inom ämnet idrott och hälsa? Samt på vilka sätt anser lärare att fotbollsom vald aktivitet i idrott och hälsa kan påverka ungdomars personliga utveckling? Metodvalet för denna studie utgår från en kvalitativ ansats. LÄS MER

 3. 3. Att bryta sig in på en ny arena : En kvalitativ intervjustudie med fysioterapeuter i elevhälsan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Alva Granqvist; Carolina Sörlin; [2024]
  Nyckelord :Schoolphysiotherapist; school; children; adolescence; physical activity; motor development; qualitative content analysis; Skolfysioterapeut; skola; barn; ungdom; fysisk aktivitet; motorisk utveckling; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion: Få barn i dag når rekommendationerna för fysisk aktivitet och ges inte möjligheten att ta del av de positiva effekter som kan erhållas av daglig fysisk aktivitet. Organisationer på global och nationell nivå har satt upp mål för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitetsnivå. LÄS MER

 4. 4. "Jag får alltid lite ångest av att prata om och tänka på framtidens klimat" : Gymnasieelevers syn på sin klimatpåverkan och klimatångest, samt på skolans undervisning av miljö, klimat och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Johanna Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Biologi; gymnasieelever; hållbar utveckling; klimatångest; miljö; naturkunskap; oro; skola; undervisning.;

  Sammanfattning : Illavarslande rubriker om klimatet och klimatångest har blivit allt vanligare i dagens samhälle. Debatter och diskussioner om global uppvärmning, klimatförändringar och konsekvenser av dessa verkar endast stiga i intresse. LÄS MER

 5. 5. “Mer än att bara spela pingis och umgås" : En kvalitativ studie om fritidsgårdens funktion för ungdomar i Göteborgs stad, utifrån deanställdas perspektiv av Melinda Torosian & Sabrin Chibani.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Melinda Torosian; Sabrin Chibani; [2024]
  Nyckelord :Fritidsgård; Välbefinnande; Ungdomar;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar hur fritidsgårdar, specifikt i utsatta områden i Göteborgs stad,påverkar ungas välbefinnande. Syftet med studien är att undersöka utifrån de anställdasperspektiv, fritidsgårdens betydelse för ungdomar och vad fritidsgården tillför till ungasvälmående. LÄS MER