Sökning: "ungdomars attityd till studier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ungdomars attityd till studier.

 1. 1. Ungdomars engagemang - en framtidsfråga : - En kvantitativ studie som undersöker vilka faktorer som påverkar ungas engagemang till framtida och nutida studier och ungas attityd till framtiden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Sageland; Angelica Berg; [2019]
  Nyckelord :Upper secondary school; future; youth; social work; attitude; Gymnasieskola; Framtid; Ungdomar; Socialt arbete; attityd;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det engagemang som gymnasie- och språkintroduktionselever i Halmstad kommun har till sina nutida och framtida studier. Utifrån våra frågeställningar om engagemangets betydelse i relation till bakgrundsvariabler, det stöd som ges av vuxna och kompisar, elevens vilja till att studera vidare. LÄS MER

 2. 2. Elevers attityder till och intresse för naturvetenskap : Kemiundervisning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Michael Eyong; [2017]
  Nyckelord :Intresse; attityder; naturvetenskap; kemiinnehåll; kemilärare.;

  Sammanfattning : Studier om elevers attityder till och intresse för naturvetenskap är av stor betydelse för lärarnas arbete med att öka ungdomars intresse för naturvetenskapliga ämnen. Syftet med denna studie var att undersöka elevers attityder till och intresse för de naturvetenskapliga ämnena, kemi i synnerhet samt vilka faktorer som ligger till grund för dessa attityder. LÄS MER

 3. 3. Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomar

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Brian Unis; [2010]
  Nyckelord :sexual risk behavior; self-esteem; adolescence; självkänsla; sexuellt riskbeteende; adolescens;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Författare (Tillnamn, förnamn)                                                                                                                 Årtal                    Unis, Brian                                                                                                       2010             Arbetets titel Sexuellt riskbeteende och självkänsla hos ungdomarOpublicerad uppsats för magisterexamen.                                                                                                Sidoantal (tot)               Karlstad: Karlstads universitet. LÄS MER

 4. 4. Tobakens skadliga effekter på allmän och oral häls. Undersökning av svenska ungdomars kunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Naim Ahmed; Samira Mamadova; [2010]
  Nyckelord :Rökning; Ungdomar; Kunskap; Attityd;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med arbetet var att belysa sambandet mellan tobaksanvändning, oral och allmän hälsa. Dessutom skulle ungdomars kunskap om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa undersökas. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer påverkar skolungdomarsintentioner till studier? : En applikation av Theory of planned behavior

  Kandidat-uppsats, ; ;

  Författare :Åsa Fogelström Karpuz; Ömer Karpuz; Cecilia Trygg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning är en kvantitativ attitydstudie vilken bygger på Izec Ajzens Theory of planned behavior. Teorins utgångspunkt är att individens beteende föregås av en intention att utföra beteendet. LÄS MER