Sökning: "ungdomars datoranvändande"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ungdomars datoranvändande.

 1. 1. Sömnvanor och hälsa. En kvantitativ studie om ungdomars sömnvanor och användande av dator, mobiltelefon och internet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Dahlström; Emma Johansson; [2013-10-29]
  Nyckelord :sömnvanor; sömnstörningar; ungdomar; datoranvändande; mobiltelefonanvändande; sleep habits; sleep disturbances; adolescents; computer use; mobile phone use;

  Sammanfattning : Introduction: Sleep disorders are an increasingly growing public health problem. InSweden, the last decade's increase in sleep problems was greatest among younger agegroups. Studies show association between the use of communication media and sleepinghabits. LÄS MER

 2. 2. Datorer, sömn och ungdomar : En enkätundersökning av gymnasieelevers sömnvanor, datoranvändande och eventuella kopplingar till skolprestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emanuel Jeppsson; Johan Nilsson; [2009]
  Nyckelord :sömnvanor; datoranvändande; gymnasieungdomar; studieprestation;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att behandla gymnasieungdomars sömnvanor och datoranvändandeoch dessa faktorers eventuella samband med elevernas studieprestation. För att undersökadetta har 130 elever, som gick första året på gymnasiet, fått svara på en enkät. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars elektroniska kommunikation och dess betydelse för sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Linda Björkman; Sofia Jageklint; Eva Lindgren; [2008]
  Nyckelord :Kommunikation; Vänskap hos ungdomar; Mänskliga relationer; Chatt; Elektroniska diskussionsgrupper;

  Sammanfattning : Tidigare undersökningar har visat att ökat datoranvändande resulterade i minskat socialt umgänge. Denna studie syftar till att undersöka i vilken utsträckning ungdomar kommunicerar med varandra genom olika elektroniska medel, samt vilken betydelse denna kommunikation har för deras olika vänskapsrelationer. LÄS MER