Sökning: "ungdomars politiska deltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden ungdomars politiska deltagande.

 1. 1. EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Malmgren; Beatrice Backman; [2019]
  Nyckelord :Political communication; youth political participation; medialogic; political logic; social media; EU-elections Politiskt kommunikation; ungdomars politiska deltagande; medielogiken; politiska logiken; sociala medier; EU-val; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; Valmyndigheten. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapsundervisningens betydelse för åtta högstadieelevers politiska och samhälleliga engagemang och deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anders Larsen; [2019]
  Nyckelord :politisk socialisation; samhällskunskap; demokratiperspektiv; fenomenologi;

  Sammanfattning : Det finns en vilja från samhällets institutioner att det politiska engagemanget i Sverige ska öka och att detta engagemang, och i förlängningen inflytande, ska vara mer jämlikt fördelat med avseende på kön, ålder, bakgrund, socioekonomisk status och så vidare. Ett jämlikt inflytande kräver att alla ges samma förutsättningar för att engagera sig och i det avseendet kan skolan sägas ha en viktig roll att spela. LÄS MER

 3. 3. Har sociala medier förändrat förutsättningarna för ungdomars partipolitiska deltagande?: En kvantitativ undersökning om användningen av sociala medier bland de politiska ungdomsförbundens partidistrikt.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Eriksson; [2012-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka ungdomsförbundens attityd till- och användning av sociala medier. Samt avgöra huruvida sociala medier som ett nytt kommunikationsmedel underlättat deltagandet i de politiska ungdomsförbunden och därmed påverkat antalet nya medlemmar. LÄS MER

 4. 4. Deltagande i demokratin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sandra Hansson; Lisa Snäll; [2011-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Deltagande i demokratin – En beskrivande studie om ungdomars politiska deltagande genom kommunikationen av sina hjärtefrågor.Författare: Sandra Hansson och Lisa SnällUppdragsgivare: ADAKontaktperson: Matilda LindvallKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Höstterminen 2010Handledare: Jan StridSidantal: 37 sidor + bilagorSyfte: Att beskriva ungdomars politiska deltagande genom hur de kommunicerar sina hjärtefrågor. LÄS MER

 5. 5. "Om man inte gör det på Facebook" : Ungdomars uppfattning om sociala medier som demokratiagent

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Fredrik Jönsson; [2011]
  Nyckelord :social media; political orientation; democracy; participation; sociala medier; politisk påverkan; demokrati; deltagande;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore how social media affect the political orientation and commitment of youths. Three scientific questions highlight the purpose from different angles. The didactic perspective is discussed in the initial and closing discussion, and is analyzed in the corresponding chapter. LÄS MER