Sökning: "ungdomsbehandling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ungdomsbehandling.

  1. 1. Framgångsfaktorer i den behandlande ungdomsvården

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Petter Österberg; [2012]
    Nyckelord :Framgångsfaktorer skyddsfaktorer institution ungdomar;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera vilka faktorer som är viktiga för att ungdomsbehandling på institutioner ska få ett önskvärt resultat. Majoriteten av alla institutionsplaceringar misslyckas, men i denna undersökning studeras hur det kommer sig att vissa institutionsplaceringar faktiskt når ett önskat resultat. LÄS MER