Sökning: "ungdomsbrottslighet socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden ungdomsbrottslighet socialt arbete.

 1. 1. Ungdomsövervakning som en brottsförebyggande åtgärd : En kvalitativ innehållsanalys av Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Madeleine Englesson; Ellen Bäckius; [2021]
  Nyckelord :Brottsförebyggande åtgärder; Unga lagöverträdare; Ungdomsbrottslighet; Ungdomspåföljd; Ungdomsövervakning;

  Sammanfattning : The first of January 2021, the law (2020:616) on the enforcement of youth monitoring will enter into force. This sanction will essentially mean weekend home arrest. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för antisocialt beteende bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Negin Anosheh; Jean-Phillippe Oskarsson; [2021]
  Nyckelord :Risk factors; antisocial behavior; adolescents; Riskfaktorer; antisocialt beteende; ungdomar;

  Sammanfattning : Det pågår en ständig debatt mellan vilka åtgärder som bör tas vid ungdomsbrottslighet, där vissa vill skärpa straffen medan andra menar att rehabilitering är lösningen. Riskfaktorer för antisocialt beteende blir därför en avgörande faktor för att bättre kunna förstå orsakerna, och med kunskapen kunna förebygga uppkomst av antisocialt beteende och ungdomsbrottslighet. LÄS MER

 3. 3. "Samverkan är egentligen oljan i maskineriet...". : En kvalitativ studie om samverkan mellan polis och socialtjänst i det brottsförebyggande arbetet mot ungdomsbrottslighet i Malmö utifrån ett professionsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Edstrand; Katrin Mallo; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; police; social service; juvenile delinquency; crime prevention work.; Samverkan; polis; socialtjänst; ungdomsbrottslighet; brottsförebyggande arbete.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how social services and police work together to prevent juvenile delinquency in the city of Malmö. The study's questions are based on how the authorities, represented by social workers and police officers, experience the cooperation between the two organizations, which enables and prevents it as well as which methods and initiatives give the best results. LÄS MER

 4. 4. Brottsligheten tar inte sommarlov. En kvalitativ undersökning om straffreduktion och ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; Rebecca Håkansson; [2020-05-26]
  Nyckelord :straffreduktion; unga lagöverträdare; kriminalpolitik; ungdomskriminalitet; dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sveriges riksdagspartier har länge diskuterat den nu befintliga straffreduktionen. Debatten kännetecknas av en ambivalens där partierna inte kunnat enas om ett gemensamt beslut. Ambivalensen kring debatten utgjorde därmed huvudfokus i vår undersökning. LÄS MER

 5. 5. Det krävs en by för att fostra en ungdom : En fallstudie om hur ungdomsbrottslighet förstås bland professionella aktörer i Örkelljunga

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Armend Bahtiri; Dennis Klitgaard; [2020]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; youth; crime; preventive work; cooperation; Ungdomsbrottslighet; ungdomar; brott; preventivt arbete; samverkan;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is acknowledged as a social problem but the research is often focused to larger cities. The purpose of the study was to elucidate the understanding of professionals of the problem of juvenile delinquency in a smaller town like Örkelljunga municipality. LÄS MER