Sökning: "ungdomsettor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ungdomsettor.

  1. 1. Innovativa boendeformer för unga vuxna : En möjlig väg in på den svenska bostadsmarknaden

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

    Författare :Bernt-Ove Andersson; Anthon Malmstedt; [2019]
    Nyckelord :Rent-to-buy; youth studio; cooperative tenancy; young adults; housing market; housing type; tenure form; Hyrköp; ungdomsettor; kooperativ hyresrätt; unga vuxna; bostadsmarknaden; boendeform; upplåtelseform;

    Sammanfattning : I detta arbete beskrivs intresset för och kännedomen om tre innovativa boendeformer som riktar sig till unga vuxna mellan 18 och 35 år på den svenska bostadsmarknaden. Det belyser det befintliga beståndet av bostäder och unga vuxnas största hinder för att erhålla en bostad. LÄS MER