Sökning: "ungdomskriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet ungdomskriminalitet.

 1. 1. "De har redan blivit allt för insyltade i kriminalitet" : En kvalitativ studie om samverkan mellan polis och socialtjänst för att förebygga ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Markus Wahlström; Ida Dahlström; [2019]
  Nyckelord :collaboration; criminality; youth; social services; police; Samverkan; brottsförebyggande arbete; ungdomskriminalitet; socialtjänst; polis;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten och polisen samverkar för att förebygga ungdomskriminalitet i Eskilstuna kommun. För att samla in material till studien har nio stycken kvalitativa intervjuer, med 10 respondenter, genomförts. Samtliga respondenter arbetar med eller inom samverkan mellan polis och socialtjänst. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars principalansvar – en alltför långtgående reglering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Föräldrars principalansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En återkommande fråga i svensk skadeståndsrätt har varit vilket ansvar föräldrar ska tillskrivas då deras barn vållar skada. Genom en lagreform år 2010 infördes ett principalansvar, med innebörden att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta skada som barnet orsakar genom brott. LÄS MER

 3. 3. Framgång är när förberedelse möter möjlighet : En studie om brottsförebyggande arbete mot ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Skog; Jonas Lind; [2018]
  Nyckelord :ungdomspolis; ungdomskriminalitet; brottsförebyggande arbete; medling; samverkan; återintegrering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar faktorer som kan bidra till att unga individer väljer en kriminell bana samt att det är vanligt att ungdomar begår enstaka brott men de flesta återgår senare till ett laglydigt liv. Dock fortsätter en del den kriminella banan vilket blir en kostsam fråga för samhället, varpå brottsförebyggande arbete är centralt. LÄS MER

 4. 4. "Att inte göra något är kärlekslöst" : Om polisens preventiva arbete med ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Stephaie Sternlo; Anya Öst; [2018]
  Nyckelord :Police; prevention; youth crime; juvenile delinquency; juveniles; prevention strategies; police work; Polis; prevention; ungdomskriminalitet; ungdomar; polisarbete; förebyggande;

  Sammanfattning : The current study focuses on how the police work to efficiently and effectively prevent juvenile delinquency and how they experience their work with criminal youth. As well as how the police experiences the work effectiveness. LÄS MER

 5. 5. Tårar i regn : En narrativ analys av ungdomars texter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Nina Jägare; [2018]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; Ungdomsvård; Droger; Ungdomskriminalitet; Narrativ analys; Konstruktionistiskt perspektiv; Dramaturgiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Årligen tvångsomhändertas ungdomar i Sverige och placeras för vård på någon av statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem. Sedan 2003 ger SiS ut en bok, där ungdomar som är placerade på någon av deras institutioner kan skriva en text. LÄS MER