Sökning: "ungdomskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet ungdomskultur.

 1. 1. Musikundervisning i grundskolan - om eleverna själva får välja

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Peter Nordström; [2019]
  Nyckelord :Musikundervisning; Styrdokument; Music education;

  Sammanfattning : Studien undersöker elevers syn och förväntningar på musikundervisning och hur dessa förhåller sig till kursplanen i ämnet. Historiskt har det visat sig ge negativ inverkan på arbetsmiljö och måluppfyllelse när avståndet mellan dessa olika förhållningssätt blir för stort. LÄS MER

 2. 2. Graffiti och dess kopplingar till etablerad grafisk design

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Jacob Tromark; Gustav Thunberg; [2019]
  Nyckelord :Postmodernism; Graffiti; Grafisk-design; Mode; Reklam; Bildanalys; Keith Harring; Jean Michel Basquiat; Hiphop; Historia;

  Sammanfattning : Graffiti är en konstform som kan väcka olika associationer beroendepå dess kontext. Graffiti-begreppet är brett men förknippas oftast medvandalism. I olika sammanhang kan bilden av graffiti dock omformasfrån en rebellisk ungdomskultur till något som passar inom deexklusiva finrummen. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars användning och upplevelser av sociala medier i relation till psykisk stress : en kvantitativ undersökning ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Arnoldsson; Tauland Murati; [2019]
  Nyckelord :Depression; genusperspektiv; identitetsskapande – ungdomskultur; psykisk ohälsa - psykisk stress; sociala medier; sömnsvårigheter; ungdomar; ångest ängslan;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige ökade den psykiska ohälsan mellan åren 2006 – 2016 med 100% i åldersgruppen 10 – 17 och med 70% i åldrarna 18 – 24 år. Forskning visar att det finns en relation mellan psykisk ohälsa och användning av sociala medier bland ungdomar. LÄS MER

 4. 4. ¿Confianza o Cortesía? Tuteo y ustedeo en Fuentelcésped y en la Puebla de Guzmán

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Froila Flórez Toscano; [2018-01-18]
  Nyckelord :spanska; tilltalssättformulering; ; usted; Fuentelcésped; Puebla de Guzmán;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva användandet av tilltalsformuleringarna i två specifika byar i Spanien. De personliga pronomenen är du (tú) och ni (usted) i singular. LÄS MER

 5. 5. Linking Adolescent Subculture with Attitudes Towards Immigrants: Do Peer Crowds Have Any Role to Play?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Oskar Welander; Selma Özcan; [2018]
  Nyckelord :attitudes; peer crowd; adolescents; tolerance; prejudice.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether adolescents’ self-identification with peer crowds at school was related to their attitudes towards immigrants. The study was based on a sample of Swedish adolescents (N = 905; Mage = 14.08, SD = .95). LÄS MER