Sökning: "ungdomslitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet ungdomslitteratur.

 1. 1. Jämställdhetsarbete i skolan : En kvalitativ textanalys av karaktärsskildringarna i Johanna Schreiber och Ida Ömalms Inte som du, med utgångspunkt i ett genusperspektiv & ett berättarteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sarah Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Genus; barn- och ungdomslitteratur; jämställdhet; Inte som du; karaktärsskildring;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Johanna Schreiber & Ida Ömalm Ronvalls ungdomsroman Inte som du. Syftet med den här studien är att med utgångspunkt i ett genusperspektiv och berättarteoretiskt perspektiv undersöka hur författarna Johanna Schreiber och Ida Ömalm Ronvall har skildrat karaktärerna i ungdomsromanen Inte som du. LÄS MER

 2. 2. Parallella världar och föräldralösa barn : En jämförande analys av Astrid Lindgrens Mio, min Mio och Ylva Hällens Sagan om ljusbäraren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lisen Svensson; [2023]
  Nyckelord :astrid lindgren; ylva hällen; parallella världar; barn- och ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker två litterära verk, Astrid Lindgrens Mio, min Mio från 1954 och YlvaHällens Sagan om ljusbäraren från 2016, med syfte att jämföra dem utifrån olika teman somdykt upp i genreforskningen. Båda böckerna behandlar en ung protagonist som bor i fosterhemoch färdas till en annan värld för att hitta sitt ursprung och utföra ett viktigt uppdrag. LÄS MER

 3. 3. ”Bröder & systrar, känner ni Vinterviken?” : – En jämförande analys av tre olika versioner av Vinterviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Parastoo Najafi; [2023]
  Nyckelord :Unga män; utländsk härkomst; stereotyper; ungdomslitteratur; adaption; multikultur; förort;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Mats Wahls bok Vinterviken (1993), med två olika filmatiseringar av boken, Vinterviken (1996) av filmregissören Harald Hamrell och Vinterviken (2021) av filmregissören Alexis Almström. Syftet med studien är att jämföra framställningen av förortskillen/förorten, samt skildringen av ett vi och dem i tre verken. LÄS MER

 4. 4. Andraspråkselevers attityder till skönlitteratur med multietniskt ungdomsspråk respektive standardsvenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Josefin Sehmi; Sanna Sardar Muhamad; [2023]
  Nyckelord :Multietniskt ungdomsspråk; igenkänning; matchning; språkattityder; språkstilar; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar attityder till språkstilarna multietniskt ungdomsspråk och standardsvenska i skönlitteratur utifrån ett andraspråksperspektiv och ett elevperspektiv. Skönlitteratur har en betydande roll för språkutvecklingen, men samtidigt minskar läslusten hos ungdomar allt mer. LÄS MER

 5. 5. ”Och med granskogen följer mörker” Natursyn i två barnlitterära bilderböcker av Lars Lerin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Oskar Jonsson; [2022-02-17]
  Nyckelord :Lars Lerin; Ekokritik; Barn- och ungdomslitteratur; Bilderböcker;

  Sammanfattning : This thesis examines which attitudes towards nature can be found in two contemporary children’s picture books by Swedish artist and author Lars Lerin. The questions posed further concern whether there are visible differences between the attitudes in the two books and whether there is a didactic attempt to influence the reader in a certain direction. LÄS MER