Sökning: "ungdomslitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet ungdomslitteratur.

 1. 1. Tonåringar i den osynliga garderoben : En komparativ analys mellan ungdomsromanerna Leah on the offbeat av Becky Albertalli och Ingen normal står i regnet och sjunger av Sara Ohlsson

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marion Molin; [2019]
  Nyckelord :Gender; sexuality; lgbtq; Genus; kön; sexualitet; hbtq; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : This essay examines how sexuality and sexual identity is expressed in the two young adult novels Ingen normal står i regnet och sjunger by Sara Ohlsson, and Leah on the offbeat by Becky Albertalli. The main purpose with the essay is to do a comparative analysis of the two novels to examine how they differ in their portrayals of lgbtq-characters and their portrayals of sexuality in adolescents. LÄS MER

 2. 2. Collegedrömmar, alkoholiserade fartygsarbetare och högutbildade förebilder : En studie om yrkes- och studierepresentation i ungdomslitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Warnqvist; [2019]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; ungdomsböcker; erfarenhetspedagogik; normkritisk pedagogik; normkritik; läslust; skolans demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vem får vara med? : En studie om inkludering i barn och ungdomslitteratur och inkluderande lässätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annika Callen; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; accessibility; children’s literature; youth literature; norms; norm creativity; norm criticism; audiobooks; Inkludering; tillgänglighet; barnlitteratur; ungdomslitteratur; normer; normkreativitet; normkritik; ljudböcker;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt vilka berättelser unga och barn möter genom barn- och ungdomslitteratur och även på vilka sätt som denna typ av litteratur finns tillgänglig att läsa. Studien innehåller även ekonomiska aspekter. LÄS MER

 4. 4. Lärares litteraturval i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristofer Nilsson; Victoria Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Litteraturval; Litteraturdidaktik; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Examensarbetet har ämnat undersöka hur några lärare gör sina litteraturval i grundskolans senare år och vilka didaktiska utmaningar eller möjligheter som styr deras litteraturval i svenskämnet. Vi har kommit i kontakt med fyralärare och genomfört tre semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Jag är bara jag". En textanalys av hur genus och sexualitet konstrueras i två ungdomsböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Järpvall; [2019]
  Nyckelord :genus; normer; queer; sexualitet; textanalys; ungdomslitteratur; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en textanalys undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i ungdomsböckerna Jag, En (David Levithan 2013) och Gilla ”Hata horan!” (Johanna Nilsson 2012). Problemformuleringen och dess relevans har en stark koppling till skolans värdegrund, således undersöker jag även hur dessa texter skulle kunna ligga till grund för ett värdegrundsarbete utifrån just genus och sexualitet. LÄS MER