Sökning: "ungdomsmål"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ungdomsmål.

 1. 1. Ungdomsmål : Om ideal för baptistisk ungdom i Sverige under 1920-talet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Sara Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att förstå och att bli förstådd : Unga lagöverträdares upplevelser av rättegångarinom ramen för rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marta Danho; [2018]
  Nyckelord :Juvenile offenders; fair trial; children’s and juvenile’s rights; justice; preventive criminal law.; Unga lagöverträdare; rättvis rättegång; barn- och ungdomsrätt; rättvisa; preventiv straffrätt;

  Sammanfattning : Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och regleras i såväl artikel 6 EKMR som 2 kap. 11 § 2 st. RF. LÄS MER

 3. 3. Ett begripligt domsspråk, en utopi eller möjlighet? : En studie om ordinarie och blivande domares syn på användningen av svårbegripliga ord i skrivna domar.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Pedagogiska institutionenStockholms universitet

  Författare :Kristina Careborg; [2010]
  Nyckelord :Domare; fackspråk; kommunikation; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie var att undersöka vad ett antal domare och blivande domare anser om de svårbegripliga ord som används i skrivna domskäl och domslut. Fem personer intervjuades; två fiskaler, två ordinarie domare och en pensionerad domare som fortfarande var aktiv. LÄS MER

 4. 4. Vem får sluten ungdomsvård? - En studie av domstolars tillämpning av synnerliga skäl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Fridh; [2009]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar valet av sluten ungdomsvård i svensk rätt. Påföljden som infördes år 1999 är tänkt att fungera som en ren ersättning av fängelsestraffet för de ungdomar som begår allvarliga brott innan 18 års ålder. LÄS MER

 5. 5. Socialtjänstens rättsäkerhetsansvar vid överlämnande till särskild vård för unga enligt BrB 32 kap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carl-Johan Wase; Jenny Magnusson; [2008]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Socialsekreterare; Rättsäkerhet; Socialrätt; Straffrätt; Personutredning; Särskilt vårdbehov;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv redogöra för hur den straffrättsliga påföljden om överlämnande till särskild vård för unga verkställs inom socialtjänsten. Avsikten är också att analysera huruvida påföljden verkställs på ett sätt som står i samklang med lagstiftarens intentioner, samt att diskutera hur den enskilde socialsekreteraren kan bidra med att kravet på rättsäkerheten efterlevs och förstärks. LÄS MER