Sökning: "ungdomspåföljder"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet ungdomspåföljder.

 1. 1. Ungdomsfängelser vs. barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Line Skaugrud Landevik; [2024-02-16]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Ungdomsfängelse; Sluten ungdomsvård; Ungdomspåföljder; Straffrättslig särbehandling; Kriminalvården; Statens institutionsstyrelse; Barnets bästa; Barnkonventionen; SOU 2023:44;

  Sammanfattning : Gängkriminaliteten är idag ett av de mest väldebatterade ämnena i svensk media och nästintill dagligen nås vi av nyheter som vittnar om nya skjutningar och sprängningar med förödande konsekvenser. Barns inblandning i den organiserade brottsligheten har gått från att vara ett begränsat samhällsproblem kopplat till specifika geografiska platser och individer, till att idag utgöra ett betydande samhällsproblem. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsövervakning – En undersökning av påföljden ungdomsövervakning och dess förhållande till särbehandlingen av unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Palmenäs; [2023]
  Nyckelord :straffrätt; ungdomsövervakning; påföljdssystemet; unga lagöverträdare; särbehandling; ungdomspåföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas i svensk rätt vid påföljdsbestämningen, och det finns särskilda påföljder för ungdomar. Ungdomsövervakning infördes i januari 2021 som en ny påföljd för unga lagöverträdare. LÄS MER

 3. 3. Ung och oansvarig - en kritisk analys om ungdomsrabattens slopande fyller tilltänkt funktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; ungdomsrabatt; ungdomsreduktion; ungdomsbrottslighet; straffrabatt; ungdomspåföljder; proportionalitet; kriminalpolitik; gängbrottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett sedan länge aktuellt och omdiskuterat ämne. Straffreduktionen för unga lagöverträdare, speciellt i åldern 18–20 år, har längre kritiserats för att vara alltför tam och inte ta offrens behov av upprättelse i tillräckligt stor åtanke samt att strida mot det allmänna rättsmedvetandet. LÄS MER

 4. 4. Ung och kriminell, men även mänsklig och sanktionskänslig - En straffteoretisk analys av huruvida särbehandlingen bör minska för de unga omyndiga lagöverträdarna vid allvarlig brottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Rignell; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; påföljdssystemet; straffmätning; påföljdsval; unga lagöverträdare; särbehandling; slopad straffrabatt; ungdomsrabatten; ungdomspåföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a much debated topic. In the Swedish penal system, young offenders aged 15-20 are treated differently in sentencing and the choice of sanction. This means that crimes committed by young people are punshied less severely than if a corresponding crime is committed by someone who has reached the age of 21. LÄS MER

 5. 5. Ung, dum och särbehandlad - En straffteoretisk granskning av särbehandlingen av unga lagöverträdare i påföljdssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Unga lagöverträdare; Ungdomsrabatt; Straffteori; Kriminologi; Ungdomsbrottslighet; Ungdomskriminalitet; Särbehandling; Barn; Påföljdssystemet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare har sedan lång tid tillbaka innehaft en särställning i det svenska påföljdssystemet. Den som begår brott innan tjugoett års ålder behandlas idag annorlunda än den vuxne lagöverträdaren. LÄS MER