Sökning: "ungdomsroman"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet ungdomsroman.

 1. 1. Percy Jackson - född till hjälte? : Från en teoribaserad momentuppdelning till ett färdigt recept.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Klang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker en teoribaserad momentuppdelning av en hjältes resa i Rick Riordans (2005) ungdomsroman Percy Jackson – född till hjälte. Utifrån detta undersöks det om romanen följer ett specifikt schema över hjältehändelser för att skapa ett bra recept på en god hjälteberättelse. LÄS MER

 2. 2. Identitetsutveckling i skönlitteratur : Genus och identitetsutveckling i två samtida ungdomsromaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Moa Nordström; [2020]
  Nyckelord :gender; identity; youth novel; fiction; genus; identitet; skönlitteratur; ungdomsroman; didaktisk potential;

  Sammanfattning : This essay examines how two Swedish youth novels portrays identity development and gender, and how they can be used to work with in a teaching environment. A transactional perspective on reading and literature is used in this essay, inspired by Louise M. Rosenblatt and Kathleen McCormick. LÄS MER

 3. 3. När text inte blir till bilder : En stilanalys med multimodala inslag av Tahereh Mafis Rör mig inte

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hanna Johnson; [2019]
  Nyckelord :Multimodalitet; stilistik; genomstrykningar; metaforer; anaforer; liknelser; Tahereh Mafi; Rör mig inte.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Tahereh Mafis dystopiska ungdomsroman Rör mig inte. Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida romanen kan anses vara multimodal genom att framkalla inre bilder och grafiska mönster hos läsaren med sin rika användning av bildspråk och genomstrykningar. LÄS MER

 4. 4. Lättläst med färre förstadeltagare : En jämförande analys av original och lättläst version av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karin Holm; [2019]
  Nyckelord :Lättläst; systemisk-funktionell grammatik; abstraktionsnivå; processer; förstadeltagare;

  Sammanfattning : Arbetets syfte har varit att utifrån systemisk-funktionell grammatik jämföra abstraktions- nivån i lättläst och originalversion av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer. Studien, som gjorts på två utdrag ur romanen, visar att den lättlästa versionen är mindre abstrakt än originalet eftersom den innehåller avsevärt färre stämningsskapande processer samt renodlar förstadeltagarna, som även de är färre. LÄS MER

 5. 5. Identifikationsprocesser i Maria Frensborgs Mina smala axlars längtan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lisa Fondin; [2018]
  Nyckelord :Frensborg; Homburger Eriksson; Giddens; Nikolajeva;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka en nutida ungdomsroman inom den realistiska genren för att se om det överensstämmer med den utvecklingspsykologiska teorin. Tiden som ungdom har ur ett historiskt perspektiv vuxit i antal år räknat och den har även kommit att bli alltmer komplex då det kommer till val av livsbana. LÄS MER