Sökning: "ungdomsspråk slang enkät"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ungdomsspråk slang enkät.

 1. 1. Prestigehöjande lågprestigeord: en studie om svordomar och slang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Pontus Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sociolingvistik; Ungdomsspråk; Slang; Svordomar; Sociolekt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ungdomsspråk har studerats sedan senare 1900-tal. Ulla-Britt Kotsinas (1984) och Lars Gunnar Andersson (1985) finns bland de forskare som beskriver vilka funktioner som ungdomsspråket har bland ungdomar, bland annat skriver de om hur slang och svordomar kan användas som grupptillhörigehetsmarkörer. LÄS MER

 2. 2. Ofta att det är värt! En studie i några Lerumsgymnasisters språkbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Maria Persson; [2009-09-03]
  Nyckelord :språksociologi; ungdomsspråk; slang;

  Sammanfattning : ”Ofta att det är värt” är en språksociologisk undersökning av orden ofta, orka, värt och ovärt. Syftet var att undersöka om, och i så fall hur, orden användes på ett icke-traditionellt sätt av gymnasieungdomar i Lerum och om denna användning kan klassas som slang. LÄS MER