Sökning: "unilateral hörselnedsättning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden unilateral hörselnedsättning.

 1. 1. Ensidig sensorineural dövhet – Resultat av tre interventioner för ensidig sensorineural grav hörselnedsättning: En randomiserad klinisk studie.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonas Fogels; [2018-02-21]
  Nyckelord :Ensidig sensorineural dövhet; SSD; CROS; benförankrad hörapparat; portabel mikrofon; Single sided Deafness; Bone Anchored Hearing Aid; Remote Microphone;

  Sammanfattning : Objective: A comparison of three interventions for profound unilateral sensorineural hearing loss.Study Design: Prospective, Crossover Randomized Clinical Trial.Patients: Fifteen participants with profound unilateral sensorineural hearing loss. LÄS MER

 2. 2. SPRÅKUTVECKLINGEN HOS BARN OCH UNGDOMAR MED UNILATERAL HÖRSELNEDSÄTTNING En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Bjureen; [2017-06-12]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; unilateral hörselnedsättning; språkutveckling;

  Sammanfattning : AbstractEssay/Thesis:Scientific thesis, 15 hpProgram and/or course:Programme in Audiology, AUD 620Level:First CycleSemester/year:St 2017Supervisor:Traci FlynnExaminer:André SadeghiReport No:xx (not to be filled in by the student/students)Keyword:Children, adolescents, unilateral hearing loss, language developmentBackground:Amplification helps minimise the negative effects on the language development. Universal screening of hearing aids in identifying hearing loss earlier in life. LÄS MER

 3. 3. Välmående och skolprestation hos högstadieelever med hörselnedsättning i vanlig grundskoleklass

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Pernilla Jonasson; [2010]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Många barn med hörselnedsättning i integrerad skohmdervisning har svårt för att uppnå grundskolans mål samt lider av psykosociala svårigheter. Syftet med denna studie är att undersöka mental hälsa och skolprestation hos högstadieelever med hörselnedsättning i region Skåne. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av barn och ungdomar med cochleaimplantat (CI) med avseende på kombinerad syn – hörselskada eller dövblindhet, diagnos rörande deras syn- hörselnedsättning samt frekvensen för uni- respektive bilateralt CI hos dessa barn och ungdomar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ann-Cathrine Kroon; [2009-02-03]
  Nyckelord :Dövblindhet; unilateralt CI; bilateralt CI; genetisk hörselnedsättning; Ushers syndrom; Retinitis pigmentosa; Charge syndrom; Downs syndrom; Goldenhar syndrom; Deaf blindness; unilateral CI; bilateral CI; genetic hearing impairment; Usher syndrome; Retinitis Pigmentosa; CHARGE; Down’s syndrome; Goldenhar syndrome;

  Sammanfattning : BackgroundThe opportunity for cochlear implantation has now extended beyond children who are only deaf or hard of hearing. Children who are deaf blind from birth or early in life are receiving implants, but very limited research has been done for this population, and this raises important issues. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av studier kring psykosociala konsekvenser av plötslig idiopatisk hörselnedsättning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Lundqvist; Carolina Hansson; [2006]
  Nyckelord :Plötslig dövhet; Hörselnedsättning; unilateral; Hörselnedsättning; sensorisk; Psykosocial deprivation; Stress; psykologisk; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Uppsatsen kartlägger forskning kring psykosociala konsekvenser av plötslig idiopatisk hörselnedsättning och en studie beskrivs närmare. Definitionen av plötslig idiopatisk hörselnedsättning är vanligen en sensorineural hörselnedsättning som uppkommit inom 3 dagar på 3 frekvenser i följd och är mer än 30 dB HL. LÄS MER