Sökning: "universella koder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden universella koder.

 1. 1. Emojis som ett universellt språk : En studie om Apple och Samsungs omvandling av universella koder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Maria Tenggren; [2017]
  Nyckelord :emojis; kultur; digital kommunikation; semiotik; universella koder; operativsystem; apple; samsung;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur operativsystemen Apple och Samsung omvandlar universella koder till emojis och om de samspelar utseendemässigt. Med en semiotisk ansats fokuserar forskaren på att analysera emojis och dess visuella aspekter som skapar känslouttryck. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsuniversalism inom kunskapsorganisation : Klassificering av idéhistorisk forskning i SAB och DDK

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Larsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att exemplifiera hur klassificering i SAB och DDK bygger på att kategorisera dokument efter specifika ämnen och därigenom försvårar organiseringen av dokument som utgår från olika perspektiv. För att påvisa detta undersöks spridningen av idé- och lärdomshistoriska avhandlingar i dessa system. LÄS MER