Sökning: "universitetsbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet universitetsbibliotek.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ella Kilvik; Paulina Ekström; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; sjukhus; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor tillhör en yrkesgrupp som ofta utsätts för flera stressfaktorer. Stress kan ge konsekvenser som påverkar sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa negativt, men även patientsäkerheten. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av upplevd stress i arbetet i sjukhusmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Digitala multimodala verktyg i naturvetenskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Farnaz Yadegari; [2022]
  Nyckelord :Multimodalitet; Digitalisering; Digitala multimodala verktyg; Naturvetenskapliga ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader inom olika lärares syn på användningen av multimodala digitala verktyg inom undervisningen och deras personliga strategier för att integrera dessa i sina klassrum. Även om skolundervisning till stor del alltid har varit multimodal, har graden av denna multimodalitet på senare tid ökat kraftigt på grund av samhällets generella digitalisering vilket har medfört att större antal digitala läromedel finns tillgängliga för användning. LÄS MER

 3. 3. God relation mellan pedagog och elev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Robel Ande Johannes; Jonas To; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vägen mot öppen vetenskap : Tillkomsten och utformningen av forskningsdatastödet vid sex svenska universitetsbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Barbro Bornsäter; [2022]
  Nyckelord :Research data; Data management; Data storage; Data management plan; Open data; Academic libraries; Forskningsdata; datahantering; datalagring; datahanteringsplan; öppna data; forskningsbibliotek; universitetsbibliotek;

  Sammanfattning : Introduction: The subject of research data management is highly topical and university libraries around the world are working hard to establish a well-functioning support as well as technical solutions to deal with sharing and storing research data. Swedish university libraries are no exception, and this study aims to give a clearer view on how these support functions have come to take the form they have today, what they look like now and what the plans are. LÄS MER

 5. 5. Vägen till ett hem : Bostad först och Boendetrappan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Vlera Jelliqi; Julia Ahnfeldt; [2022]
  Nyckelord :Homeless; Staircase-model; Housing-first model; implementation; empowerment;

  Sammanfattning : Homelessness is a widespread social problem in Sweden. The phenomenon of homelessness is a complex subject area that involves several challenges and difficulties. In Sweden, the staircase model prevails within the Social Services work to counteract homelessness. Of this, Housing-first emerged as a counter-critique of the staircase model. LÄS MER