Sökning: "universitetslitteratur"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet universitetslitteratur.

 1. 1. Historia på längden, tvären och diagonalen : En historiedidaktisk undersökning av historieskrivning på olika nivåer med nedslag vid åren 1965 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Willy Haapala; [2019]
  Nyckelord :historiedidaktik; översiktsverk; universitetslitteratur; gymnasielitteratur; grundskolelitteratur; stormaktstiden; Sveriges roll under andra världskriget; historieskrivning; eftersläpning; nedsippringsteori; abstraktionsgrad; historiesyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Används läroboken? : En undersökning om lärobokens användning inom religionsämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Emma Roos; [2010]
  Nyckelord :religionskunskap; gymnasiet; lärobok; religionsdidaktik; lärare; läromedel; religionsundervisning; läroplan;

  Sammanfattning : Läroboken har används en del genom tiden, från början var det mest genom den kristna religionen som man började använda sig av läroböcker. De främsta läroböckerna var Luthers katekes och Bibeln. Läroboken kom sedan mer och mer att utvecklas till den vi har idag. LÄS MER

 3. 3. Används läroboken? : en undersökning om lärobokens användning inom religionsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Roos; [2010]
  Nyckelord :religionsdidaktik; religionskunskap; lärobok; läromedel; läromedelsanalys; religionsundervisning; läroplaner; undervisning;

  Sammanfattning : Läroboken har använts en del genom tiderna. Från början var det mest genom den kristna religionen som man började använda sig av läroböcker. De främsta läroböckerna var Luthers katekes och Bibeln. Läroboken kom sedan mer och mer att utvecklas till den vi har idag. LÄS MER