Sökning: "universitetsstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet universitetsstudenter.

 1. 1. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Måns Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Sammanfattning : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. LÄS MER

 2. 2. Arbete-familjkonflikt och stress hos universitetsstudenter och förvärvsarbetare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Söderberg; [2019]
  Nyckelord :work-family conflict; family; stress; students; workers; arbete-familjkonflikt; familj; stress; studenter; arbetare;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att kvinnor upplever mer arbetefamiljkonfliktoch stress samt kopplingar mellan begreppen. Syftetmed studien var att undersöka arbete-familjkonflikt och stress blandstudenter och förvärvsarbetare, samt kopplingen mellan begreppen.En enkät med ”PSS14” samt ”Work-family conflict scale”användes. LÄS MER

 3. 3. UPPSLUKANDE TEKNOLOGI I E-HANDEL

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Anton Persson; Max Tegnebo; [2019]
  Nyckelord :Augmented Reality; Detaljhandel; Estetik; Effektivitet; Evaluering av alternativ; E-handel; Förträfflighet; Informationssökning; Köpprocess; Konsumentupplevelse; Lekfullhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur augmented reality påverkar konsumenters köpprocess och deras upplevelse, när teknologin används genom mobila enheter som ett stödjande verktyg inom detaljhandel. Studien genomfördes genom att sex universitetsstudenter observerades och intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar fysisk aktivitet mentalt välmående hos universitetsstudenter? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ingeborg Isaksson; Johanna Waara; [2019]
  Nyckelord :Mental health; physical activity; university students; Mental hälsa; fysisk aktivitet; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : This study aims to examine the mental well-being and physical activity among university students. And to examine whether it is possible to determine whether there is a significant correlation between these.The sample of the research consists of 55 volunteering students (n=37 female and n=18 male) who study at a state university in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Nathalee Wiking; Åsa Lidin; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; meningsfullhet; universitetsstudenter; studentnationer Occupational balance; meaningfulness; university students; social student clubs; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nationerna i Lunds profilerar sig med att kunna bidra till mening och välmående i en studenternas liv utanför deras studier. Förmän är studenter som väljer att ha en ansvarspost inom nationen. LÄS MER