Sökning: "universitetsstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade ordet universitetsstudenter.

 1. 1. En tid av utmaningar: En studie om stress och stresshantering bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Lovén; Simon Russell; [2023-01-18]
  Nyckelord :stresshantering; universitetsstudenter; könsskillnader; stress coping;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stressnivå och stresshantering (coping) hos universitetsstudenter samt att undersöka eventuella könsskillnader i stress och stresshantering. Studenter vid två institutioner (N = 110) fick svara på en webbenkät som innehöll de två frågeformulären Perceived stress scale (PSS-10) och Brief-cope. LÄS MER

 2. 2. ”Vad är det som är power i detta?” : En kvalitativ studie om gruppers sociala interaktion i samtal om feministiska budskap i modeföretags marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hedvig Pahlstad; Ester Paksuniemi; [2023]
  Nyckelord :Focus group interviews; social construction; social interaction; common knowledge; identification; feminist messages; post-feminism; Fokusgruppintervjuer; social konstruktion; social interaktion; gemensam kunskap; identifikation; feministiska budskap; post-feminism;

  Sammanfattning : In society there are several structural norms that appear taken for granted and should be discussed to be recognized. Furthermore, institutions such as corporations often incorporate stereotypical gender beliefs into their structuring such as in marketing. LÄS MER

 3. 3. Pinocchio till förmån för andra: Om förhållandet mellan empati, medkänsla, och prosociala lögner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Hannah Numanovic; Zakholi Lorin; [2023]
  Nyckelord :Empati; Medkänsla; Prosociala lögner; Ljugande; Prosocialt beteende; Kön;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie behandlar huruvida empati förutsäger prosociala lögner ivardagliga situationer hos unga vuxna. Studiens syfte är att undersöka om hög grad avempati innebär hög grad av prosocialt ljugande och om det finns signifikanta könsskillnader iförhållandet mellan empati och prosociala lögner. LÄS MER

 4. 4. Universitetsstudenters copingstrategier vid studierelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Felicia Aspsund; Karolina Åberg Andersson; [2023]
  Nyckelord :study related stress; coping strategies; students; high workload; structuring ability;

  Sammanfattning : Många universitetsstudenter upplever studierelaterad stress och copingstrategier är avgörande för hanteringen av denna stress. Studiens syfte var att undersöka studierelaterad stress och copingstrategier hos universitetsstudenter. LÄS MER

 5. 5. Kan personlighet bidra till Banduras teori? : Utforskning av källor till akademisk self-efficacy bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikael Fahlström; Pontus Wihlborg Wassenius; [2023]
  Nyckelord :Sources of Self-efficacy; Academic Self-Efficacy; Personality; Five-Factor Model; Extraversion;

  Sammanfattning : Bandura har postulerat fyra källor till akademisk self-efficacy vilka samtliga antas vara tämligen formbara. I tidigare studier har endast en viss del av variansen i akademisk self-efficacy kunnat förklaras genom dessa källor vilket föranleder fog till ytterligare forskning. LÄS MER