Sökning: "universitetsstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet universitetsstudenter.

 1. 1. A World on Pause : En sociologisk studie om den sociala distanseringens påverkan på universitetsstudenter under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Daniel Tengdelius; Tahmina Bina; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; University; Social life; Physical distance; Students; Social distans; Covid-19; Pandemi; Socialt liv; Psykisk hälsa; Studenter; Universitetsliv; Coronavirus; Fysisk distans; Socialt umgänge; Social distans;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemic has brought many social disturbances and changes into our daily life.With the expansion of the pandemic all countries have established new restrictions andrules around the world. One which seems a bit more challenging is the social distancing(physical distancing). LÄS MER

 2. 2. “Jag önskar att jag hade en bokhylla i bakgrunden så att jag såg smartare ut” : En socialpsykologisk studie om hur universitetsstudenter uttrycker sin identitet över Zoom och hur sociala interaktioner påverkas och förändras i digital undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Örner Lidberg; Ekstedt Mikaela; [2021]
  Nyckelord :digital undervisning; universitetsstudenter; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur universitetsstudenter upplever att sociala interaktioner med kurskamrater påverkas och förändras i digital undervisning, samt vilka hinder och möjligheter som finns i att uttrycka sin identitet som student över Zoom. Det empiriska materialet baseras på tolv semistrukturerade intervjuer med studenter vid Uppsala universitet och grundar sig i en kvalitativ studie som utgår från en riktad innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Anpassningsbara och mångdimensionella universitetsstudenter : En sociologisk kvalitativ studie om upplevelsen av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Diana Berisha; [2021]
  Nyckelord :Tillhörighet; Andra generationens invandrare; Universitetsstudenter; Emotionsregim; Roller; Bakre region; Främre region; Deep backstage;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om universitetsstudenters av andra generationens invandrare och deras upplevelser av tillhörighet. Det övergripande syftet är att beskriva upplevelser av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare med ursprung från Mellanöstern och Somalia, detta görs genom beskrivning av studenters upplevelser av olika relationer och emotioner i interaktionen med olika grupper på universitetet. LÄS MER

 4. 4. A study in alcohol : A comparison of data mining methods for identifying binge drinking risk factors in university students

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sokrates Lamprou; [2021]
  Nyckelord :binge; drinking; binge-drinking; consumption; background factors; hazardous; data mining; alcohol; university students; logistic regression; random forest; decision trees;

  Sammanfattning : Hazardous alcohol consumption is an issue that affects a lot of university students today. Consuming alcohol tend to have a negative impact on both mental and physical aspects, which can lead to severe alcohol addictions in the future. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitet, femininitet och rädsla för brott : En kvantitativ studie om genus

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marissa Haynes; Dennis Karlsson; Irma Music; [2021]
  Nyckelord :Crime; Femininity; Gender; Masculinity; Fear; Sex-crime.; Brott; Femininitet; Genus; Maskulinitet; Rädsla; Sexualbrott.;

  Sammanfattning : The present study examined the relationship between fear of crime and masculinity respectively femininity. Furthermore, the relationship between different types of crime and masculinity respectively femininity were also examined. A web-survey measuring the degree of masculinity and femininity as well as fear of crime was developed. LÄS MER