Sökning: "university students"

Visar resultat 1 - 5 av 2119 uppsatser innehållade orden university students.

 1. 1. Podcasts: “Entertainment To Go” : A study on why Uppsala University students listen to podcast

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Anneli Modin; Sasha Börholm; [2020]
  Nyckelord :podcast; convergence; mobility; uses gratifications theory; listening behavior;

  Sammanfattning : The study aims to gain a deeper understanding of podcasts as a phenomenon. It specifically explores Uppsala University students and their podcast listening habits in an effort to gain understanding about why students listen to podcasts, if there are particular genres students are drawn to and why students believe podcasts are successful. LÄS MER

 2. 2. Utåtriktad och motståndskraftig: En undersökning av extroverta individers nivå av resilience och emotionsregleringsstrategier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Berggren; Joakim Welwert; [2020]
  Nyckelord :Emotionsreglering; emotion regulation; resilience; extraversion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien undersökte förhållandet mellan extraversion och resilience, resilience och emotionsreglering, extraversion och emotionsreglering, samt emotionsregleringens mediering av förhållandet mellan extraversion och resilience. Urvalsgruppen var studenter vid Lunds Universitet i Sverige, en population som tidigare inte undersökts i detta sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Exponering av träningsideal från sociala medier och dess påverkan på implicita attityder mot överviktiga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Wallin; Jennifer Tillack; [2020]
  Nyckelord :Exercise; implicit attitudes; obesity; prejudice; training ideals; training posts on social media; Fördomar; implicita attityder; motion; träningsideal; träningsinlägg på sociala medier; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om träningsideal från sociala medier har en effekt på implicita attityder mot överviktiga. Studien är en experimentell mellangruppsdesign där 51 studenter (29 kvinnor och 22 män) på Högskolan i Halmstad mellan åldrarna 19 och 38 (M=23) deltog. LÄS MER

 4. 4. Ordinlärning : En undersökning av några mekanismers inverkan på ordinlärning för elever i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Kling; Elinda Storck; [2020]
  Nyckelord :Phonotactic probability; neighbourhood density; vocabulary; working memory; phonological ability; phonological processing ability; Fonotaktisk sannolikhet; grannordstäthet; vokabulär; arbetsminne; fonologisk förmåga; fonologisk bearbetningsförmåga.;

  Sammanfattning : Ordinlärning är en viktig förutsättning för all kunskapsinhämtning. Som speciallärare träffar vi elever som behöver hjälp att utveckla sitt ordförråd och för att kunna ge bästa möjliga stöd behöver vi förstå mekanismerna bakom ordinlärning. LÄS MER

 5. 5. Den upplevda brottsligheten - En kvantitativ studie om socionomstudenters inställning, utsatthet och oro för brott.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Mårtensson; Emilia Holmström; [2020]
  Nyckelord :fear of crime; concern; risk; attitude; victimization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to research the social work students attitude towards crime, their worry of being subject to crime and their knowledge of crimes committed amongst their friends. The study was made to highlight the differences based on gender and the students location of study. LÄS MER