Sökning: "unlearning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet unlearning.

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Att glömma för att lära : En kvalitativ studie om hur avlärning av rutiner används i praktien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Lindoff; Olof Tegnér; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk avlärning; organisatorisk glömska; avlärning; rutiner; implementering;

  Sammanfattning : Vid implementation av IT-system eller annan ny teknologi kan organisationer stöta på problem när de organisatoriska rutinerna förändras. Ett problem kan vara att gamla rutiner står i vägen för inlärningen av nya. Detta kan enligt tidigare forskning lösas genom ‘avlärning’, men praktiska efterforskningar inom ämnet saknas. LÄS MER

 3. 3. Learning in the 21th Century : The City as a Laboratory

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lukas Bidö; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We are living in a globalized world where everything and everyone is connected at all times and society is changing in a faster pace than ever before. Old knowledge becomes obsolete and needs to be continuously replaced by new one, creating the need for learning to be life-long. LÄS MER

 4. 4. I am still unlearning it : A qualitative study of how Indian journalists perceive their reality from a gender perspective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lisa Andreasson; Johanna Olsson Jönsson; [2016]
  Nyckelord :India; New Delhi; Bangalore; Media; Journalism; Newspapers; Agenda setting; Structuration theory; Performativity; Intersectionality; Equality; Giddens; Butler; Media ethnography; Qualitative interviews; Feminist media theory.;

  Sammanfattning : India experienced huge media coverage from all over the world associated with the Nirbhaya-case in 2012, when a young middleclass girl was brutally raped in a bus by five men in Delhi. After this horrifying incident a lot of demonstrations followed all over India. LÄS MER

 5. 5. Organizational Changes and Barriers Related to The Implementation of Additive Manufacturing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Kousha Torabi; Nawar Al-Ebadi; [2015]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; 3D Printing; Advanced Manufacturing Technology; Operations Management; New Technology Management;

  Sammanfattning : This study examines the organizational changes occurring in the implementation of additive manufacturing and identifies the barriers related to it. Since additive manufacturing is but recently being implemented on a large scale, there exists very little research on how it affects a company on an organizational level. LÄS MER