Sökning: "unmarked"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet unmarked.

 1. 1. Do they have to be "boys" or "girls" - can't they simply be children?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emelie Franzén; Anela Hamzic; [2018]
  Nyckelord :gender neutrality; norms; incongruity; visual merchandising; in-store marketing;

  Sammanfattning : The gender debate has become more and more apparent in recent years, not least in the fashion industry for children. Messages, prints, colors and not least how clothes are presented in the store has highly been discussed in media. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av köpcentret Gallerian i Västerås

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Munzur Aygün; Viktor Fridholm; Håkan Niva; Henrik Segerby; [2016]
  Nyckelord :BTR; brandteknisk riskvärdering; galleria; köpcentrum; Gallerian; utrymning; personsäkerhet; brandskydd; kritiska förhållanden; detektion; känslighetsanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report evaluates personal safety during evacuation of the arcade Gallerian, Västerås, in case of fire. The report focuses on evacuation through Gallerian’s main paths. During a visit to the arcade potential fire scenarios and current fire protection systems were identified, and a survey was handed out to some of the staff members. LÄS MER

 3. 3. ‘Neutral, native-like or authentic’ : Investigating attitudes and beliefs of expanding circle speakers of English

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Bianca Melchien; [2016]
  Nyckelord :accent; expanding circle; language attitude; varieties of English; sociolinguistics; ELF; language ideology; identity; Germany;

  Sammanfattning : The status of English as thelanguage of international communication is by now well-established. However, in the past 16 years, research has tried to emphasize the fact that the English spoken in international contact situations and between people with other first languages than English has different needs than the English spoken locally amongst native speakers, resulting in the emergence of English as a lingua franca (ELF) as a scholarly field. LÄS MER

 4. 4. CE-märkning av lyftdon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Babak Hosseini Vafa; Berwa Kader; [2014]
  Nyckelord :CE-märkning; säkerhetstestning; dokumentation;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på smidesföretaget Bharat Forge Kilsta AB under cirka två månaders tid med målet att CE-märka tre omärkta lyftdon som väntat på att sättas i arbete. Projektet startade med en nulägesbeskrivning där information från företaget och litteratur samlades. Bl.a. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering genom ombyggnad : Med hjälp av VIP-Energy

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jeton Aliu; Ledia Youkhanis; [2013]
  Nyckelord :energy efficiency; heat loss; u-value; climate shell; energieffektivisering; värmeförluster; u-värde; klimatskal;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Värmex AB där vi har haft Anders Ericsson som handledare, och Peter Hansson (Sweco) som handledare från skolan, Kungliga tekniska högskolan i Haninge.Idag är energianvändningen i flerbostadshus en stor fråga att ta itu med, och för varje byggnadsprojekt skall en energideklaration som visar mängd köpt energi göras. LÄS MER