Sökning: "unobservable inputs"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden unobservable inputs.

 1. 1. IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter : En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Robin Jellhag; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; IAS 40; investment property; disclosures; observable inputs; unobservable inputs; principle based standards.; IFRS 13; verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav; observerbara data; icke observerbara data; principbaserade standarder.;

  Sammanfattning : I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. LÄS MER

 2. 2. IFRS 13 and investing decisions : A study of auditors and academics’ viewpoint

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Yarnold; Marko Ravlic; [2014]
  Nyckelord :IFRS 13; IAS 40; investment decisions; fair value accounting; investor; disclosure requirements; and fair value hierarchy.;

  Sammanfattning : With the recent financial crisis that have happened and the global move towards fair value accounting financial institutions such as the IASB saw fit to increase the mandatory disclosure requirements by implementing IFRS 13 to regulated fair value accounting in IFRS. The implementation of IFRS 13 means that many of the old standards in regards to fair value will be replaced, for example investment properties reporting under IAS 40. LÄS MER

 3. 3. Financial disclosures in the European banking sector -An analysis of the Level 3 hierarchy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Bergström; Patrick Åkesson; [2011-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background:ThelargereorganisationoffinancialinstrumentsintheUSbankingsectorpriortotherecentfinancialcrisisandtheeffectsrelatedtothecrisis,raiseconcernsofsimilaraccountingdisclosuresinEurope.ThevaluationoftheLevel3financialinstrumentsisbasedonunobservableinputsandtheinstrumentsshallbevaluedattheirfairvalue,inwhichinformationasymmetrymaypresentitselfthroughthesubjectivityinthevaluationmechanism. LÄS MER