Sökning: "unsedated"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet unsedated.

 1. 1. Att vårdas lättsederad i mekanisk ventilation

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annette Björkman; Annette Eriksson; [2020]
  Nyckelord :awake; intensive care; patient experience; specialist nurse; unsedated; intensivvård; osederad; patienterfarenhet; specialistsjuksköterska; vaken;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en förändring inom intensivvården och att fler patienter vårdas lättsederade i mekanisk ventilation. Sederingsnivån ska vara tillräcklig för att patienter ska tolerera endotrakealtuben och fortsatt behandling trots obehaget det ger. LÄS MER

 2. 2. Goniometrimätning i karpus och kotled på häst med manuell och digital goniometer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nicole Gandre Lauridsen; [2019]
  Nyckelord :goniometry; fetlock; carpus; joint motion;

  Sammanfattning : Skäl att utföra studien: Radiografi har länge använts som ”Gold Standard” vid mätningar av ROM. Då radiografi både är dyrt, tidskrävande och utsätter patienter och personal för strålning behövs en objektiv och validerad metod för att mäta ROM som saknar radiografins nackdelar. LÄS MER

 3. 3. Sederingsrutinens påverkan på resultatet av höftledsröntgen : en pilotstudie

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Tove Hjorth; [2008]
  Nyckelord :höftledsdysplasi; HD; sedering; röntgen; acepromazin; medetomidin; butorphanol; golden retriever;

  Sammanfattning : Hip dysplasia is a common, inherited malformation of the coxofemoral joint that eventually leads to osteoarthrosis. Several breeds of dogs are affected and the prevalence varies between different breeds. LÄS MER