Sökning: "unstable conditions"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden unstable conditions.

 1. 1. Vägen ut – på särskilda villkor. En tydligare koppling mellan brott och villkorlig frigivning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Folkesson; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Förvaltningsrätt; Administrative law; Villkorlig frigivning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Swedish law, criminal offenders sentenced to time in prison are generally released after serving two thirds of their sentences. Henceforth, this concept is referred to as parole, which is when a criminal is provisionally released from prison, provided that certain conditions are met. LÄS MER

 2. 2. Adaptive Modulation Coding Scheme in Amplify and Forward Relay Networks

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nirnay Reddy Nallavelli; Sushma Swaraj Chilupuri; [2022]
  Nyckelord :Adaptive Modulation; Modulation and Coding Schemes; Amplify and Forward; Signal to Noise Ratio; Nakagami-m Distribution.;

  Sammanfattning : Wireless communications have become an essential part of our daily life. Despite the fact that wireless networks are simple to set up and deploy, the channel conditionsin wireless networks are susceptible to fading and attenuation, thereby reducing the transmission efficiency and reliability. LÄS MER

 3. 3. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marianne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

  Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER

 4. 4. Optimization of a two-step anaerobic treatment of wastewater from the Pulp and Paper Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell bioteknologi

  Författare :Sara Bard; [2022]
  Nyckelord :Wastewater treatment; biogas; methane; pulp and paper mill wastewater; wood raw material; anaerobic treatment; sulphate reduction; UAPB reactor; Vattenrening; biogas; metan; processvatten från pappers- och massaindustrin; träråvara; anaerob rening; sulfatreduktion; UAPB reaktor;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren så har antalet massa- och pappersbruk minskat medan den totala produktionen av massa och papper har ökat. En högre produktion per bruk tillsammans med en hårdare miljölagstiftning, sätter ett högre tryck på vattenreningen på varje bruk. LÄS MER

 5. 5. The Functional Role of the Prefrontal Cortex in Antisocial Personality Disorder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Carina Johansson; [2022]
  Nyckelord :antisocial personality disorder; prefrontal cortex; functional magnetic resonance imaging;

  Sammanfattning : Patients with antisocial personality disorder (ASPD) are deceptive, apathetic, and impulsive. Their social behavior is often inappropriate, and they fail to follow social norms, leading to frequent criminal behavior. LÄS MER