Sökning: "unwomanly"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet unwomanly.

 1. 1. Aleksijevitj och krigets kvinnor : En genusperformativ undersökning av Kriget har inget kvinnligt ansike av Svetlana Aleksijevitj

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Nora Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Aleksijevitj; Alexievich; WWII; new journalism; women; war studies; gender; performativity; Judith Butler; Soviet Union; Aleksijevitj; Alexievich; WWII; new journalism; kvinnor; krigsstudier; genus; performativitet; Judith Butler; Sovjetunionen;

  Sammanfattning : This essay examines gender construction in the Soviet Union army and the female experience of World War II, based on the extensive journalistic research done by Svetlana Alexievich as accounted for in The unwomanly face of war. The nature of Svetlana’s work brings to attention a theory of ethics by Emmanuel Levinas, which is derived from the face-to-face encounter with the Other and its alterity. LÄS MER

 2. 2. Den qvinnliga konstnären: : representationer i tidskriften Palettskrap 1877 –1904

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Susanna Österberg; [2016]
  Nyckelord :student journal; Palettskrap; Royal Swedish Academy of Arts; late 1800 s; amateur; unwomanly; womanhood; femininity; role of the artist; bourgeois; Sweden; feminist theory; myth; masculine; feminine; modernism; palettskrap; palett-skrap; konstakademien; feministisk teori; borgerlighet; borgerlig; maskulin; myt; kungliga konstakademien; konstakademin; flanör; voyeur; sedlighet; konstnärsgeniet; bohemen; tradition; qvinna; kvinnliga avdelningen; manliga blicken; manligt nätverk; manliga nätverk; maskuliniserad; kvinnlig konstnär; kvinnlighet; ärad samtida; häxa; silhuett; ernst ljungh; konstnärsrollen; kvinnliga konstnärer; amatör; amatören; dilettant; dilettantism; okvinnliga; stereotyp; karikatyr; sekelskiftet; 1880-talet; nya kvinnan; tradition; modernitet; modernism; offentliga; privata; rum; sent 1800-tal;

  Sammanfattning : Jag har ägnat denna uppsats åt att undersöka Kungliga Konstakademiens elevtidning Palettskrap från och med att det grundades 1877 till och med 1904.Tidningen består av anteckningar, protokoll och en mängd med bilder såsom porträtt, illustrationer och skämtteckningar. LÄS MER

 3. 3. Transgression and Tradition : Redefining Gender Roles in Elizabeth Gaskell´s North and South

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Algotsson; [2015]
  Nyckelord :North and South; Elizabeth Gaskell; Victorian women; gender norms; transgression; gender spheres;

  Sammanfattning : This essay argues that Elizabeth Gaskell challenges the limiting gender roles of the Victorian era through giving her heroine, Margaret Hale in North and South, both the traditionally female qualities of virtue and selflessness and the traditionally masculine qualities of independence and action. The essay also argues that Gaskell’s heroine balances between the feminine and the masculine world as to not appear “unwomanly”, but rather subtly influencing the readers and calls for changing gender norms. LÄS MER

 4. 4. Låt oss inte glömma Lady Macbeth! : En komparativ studie av Lady Macbeth i Shakespeares tragedi samt i tre moderna TV- och filmadaptioner.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionenInstitutionen för mediestudier

  Författare :Susanne Lidzén; [2012]
  Nyckelord :Shakespeare; Lady Macbeth; gender; free will; adaptation; genre; Shakespeare; Lady Macbeth; genus; fri vilja; adaption; genre;

  Sammanfattning : The work of Shakespeare has been popular to make film adaptations of from the birth of cinema. Macbeth, one of his most often played tragedies, is no exception. LÄS MER