Sökning: "update"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade ordet update.

 1. 1. Advanced Characterization of Exoplanet Host Stars

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Khaled Al Moulla; [2020]
  Nyckelord :stars: exoplanet hosts - fundamental parameters - spectroscopy: HARPS - SME; stjärnor: exoplanetvärdar - fundamentala parametrar - spektroskopi: HARPS - SME;

  Sammanfattning : The spectroscopic determination of stellar properties is important for subsequent studies of exoplanet atmospheres. In this thesis, HARPS data for 6 exoplanet-hosting, late-type stars is processed to achieve an average signal-to-noise ratio of ~105. LÄS MER

 2. 2. Det balanserade styrkortet i en process : En fallstudie gjord i säkerhetskontrollen vid Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Nathalie Nordström; Ella Säfström; [2020]
  Nyckelord :Balanced scorecard; airport management; security checkpoint; Balanserat styrkort; Airport management; säkerhetskontroll;

  Sammanfattning : Förhöjd säkerhetsprocess och den ökade resenärs trafiken i kombination med processorientering av verksamheten, har bidragit till att säkerhetskontrollen behöver nya och uppdaterade beslutsprocesser för att kunna utvärdera och förbättra processen för säkerhetskontrollen. Genom det balanserade styrkortet och tidigare forskning analyseras lämpligheten för ett balanserat styrkort för delprocessen “Möjliggöra säkerhetskontroll” på Stockholm Arlanda Airport. LÄS MER

 3. 3. AGE-SPECIFIC RISK FACTORS FOR RADICALIZATION - MOVING BEYOND IDEOLOGY

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jesper Blomberg; [2020]
  Nyckelord :Age-specific; PIRUS; Psychological Vulnerabilities; Radicalization; Risk Factors; Sweden; Violent Extremism;

  Sammanfattning : Introduction. This study examines the age-specific risk factors associated with radicalization that could contribute to Swedish research and responsible investigative authorities. Specific knowledge of individual risk factors for radicalization is remarkably limited, especially compared to what we know about other forms of violence. Methods. LÄS MER

 4. 4. Bemötande inom ambulanssjukvården : En intervjustudie med ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pollan Jämbring; Anja Ekblad; [2020]
  Nyckelord :ambulambulance nurse experience; treatment; how we treat others; ambulance care; ambulanssjuksköterskans upplevelse; bemötande; ambulanssjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötandet är en essentiell del i vårdmötet. Att ambulanssjuksköterskan har insikt kring bemötandets betydelse i vårdmötet med patienten är av största vikt. Ett bristande bemötande kan leda till att bedömningen blir undermålig vilket äventyrar patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. A tool for calculating CO2 emissions in the manufacturing industry : Use of GHG protocol

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Henrik Olausson; [2020]
  Nyckelord :greenhouse gas protocol; Albany International; Sweden; Halmstad; carbon emission;

  Sammanfattning : With the Paris Agreement comes targets to reduce emissions and mitigate the temperature increase in the atmosphere. One way to move towards reaching these targets for companies is by using the greenhouse gas protocol reporting standard (GHG protocol). LÄS MER