Sökning: "uppåkra järnåldern"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden uppåkra järnåldern.

 1. 1. Leder vägen till graven? En undersökning av vilka vägar som kan ha funnits mellan gravfält i Hörby, Äspinge, Fulltofta och S. Rörum under järnåldern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Marie Hall; [2014]
  Nyckelord :Vägar; gravar; Skåne; järnålder; Hörby; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This paper cointains an analysis over how the network of roads between visible burial grounds might have looked during the iron age. The area chosen is the nearby surroundings around Hörby, in the middle of Scania in the parishes of Hörby, Fulltofta, Äspinge and Södra Rörum. LÄS MER

 2. 2. Kulthus och deras hallar : Ett arbete om förhållandet dem emellan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Angelica Larsson; [2012]
  Nyckelord :Kulthus; hall; yngre järnåldern; kult; boplatser; religion;

  Sammanfattning : This is a work about the relationship between cult houses and halls. In my essay I will go through four different places were cult houses and halls both exist. I will look at the findings and the landscapes were the settlements are located in. LÄS MER

 3. 3. Keramikskräp eller skräpig keramik? - avfallshantering under järnåldern med utgångspunkt i Uppåkra och keramikmaterialet från Hus 21

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia

  Författare :Sophie Mcaulay; [2012]
  Nyckelord :avfall; avfallshantering; järnåldern; uppåkra; boplats; keramik; återanvändning; återvinning; resurs; kulturlager; deponering; massmaterial; History and Archaeology;

  Sammanfattning : With this paper the goal was to study the pottery of the Iron Age settlement of Uppåkra in southern Sweden, with the view that the ceramic material from this site is indeed a “mass material”. I examined what strategies an Iron Age society might have had for their waste, as waste is something that all societies create and have to manage, somehow. LÄS MER

 4. 4. Arkeologernas tolkningar av riter i Uppåkra

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Johan Omark; [2006]
  Nyckelord :Uppåkra; Järnåldern; Charlotte Fabech; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The content of this essay is the critical treatment of ritual research in Uppåkra during the Iron Age in relation to Charlotte Fabechs research. From what has been concluded for Uppåkra a condensed chart of Uppåkra's rituals is produced. This chart is compared with what Fabech has put forward for Southern Scandinavia. LÄS MER

 5. 5. Pärlor ur jorden : En jämförande studie av platserna Uppåkra, Skåne och Sorte Muld, Bornholm utifrån det pärlmaterial som finns för att utröna regionala likheter eller skillnader.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Erika Bucquoy; [2005]
  Nyckelord :Järnåldern; Glaspärlor; Uppåkra; Bornholm; Archaeology; Arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En jämförande studie av glaspärlor från Uppåkra och Sorte Muld för att hitta regionala likheter eller skillnader. Studien visar en skandinavisk gemenskap, en möjlig lokal tillverkning och handel. Diskuterar fortsatt forskning kring datering av glaspärlor.. LÄS MER