Sökning: "uppdragstaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet uppdragstaktik.

 1. 1. Det är svårt att springa milen tillsammans på distans : En intervjustudie om ledarskap på distans i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Olevik Dunder; Sara Jonasson Vikberg; [2020]
  Nyckelord :Developmental leadership; Leadership; Mission command; Swedish Armed Forces; Telecommuting; Telework; Distansarbete; Försvarsmakten; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Syftet var att undersöka hur Försvarsmaktens ledarskapsmodell lämpar sig vid distansarbete. Den globala trenden med ökat distansarbete, som förstärktes av Coronapandemin, har gjort distansarbete till ett aktuellt ämne. Officeren är skolad i det militära ledarskapet, anpassat efter krigets krav. LÄS MER

 2. 2. Svensk Operationskonst : Ett tydligt manus för kreativ improvisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Per Hedenius; Mikael Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Doktrin; operativ; manövertänkande; uppdragstaktik; integrationstänkande; flexibilitet; tillsammans; strategisk; interoperabilitet; Försvarsmakten; Nato.;

  Sammanfattning : In 2020, the Swedish Armed Forces will issue the publication that will operationalize the Military Strategic Doctrine of 2016. This new doctrine, named Doctrine for Joint Operations, is planned to cover all the Armed Forces' operational activities at peace time, crisis and war in the execution of Joint Operations. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om användandet av uppdragstaktik vid ledning av sjögående förband

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Carl Lundvall; [2020]
  Nyckelord :uppdragstaktik; Marinen; sjögående förband; kvalitativ studie; Grounded Theory; synkronisering; fragmentering; sammankoppling; osäkerhet; oförutsägbarhet; ledning; decentralisering; centralisering;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges militärstrategiska doktrin ska Försvarsmaktens ledningsfilosofi baseras på uppdragstaktik. Uppdragstaktikens ursprung och användande har studerats tidigare men det förekommer färre studier inom den marina arenan och av dess användande vid ledning av sjögående förband. LÄS MER

 4. 4. Uppdragstaktik inom civilt försvar : Attityder, förutsättningar, tillämpning och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan; Försvarshögskolan

  Författare :Joanna Mourady; Simon Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :mission type tactics; leadership; crisis management; civil defense; moral stress; uppdragstaktik; ledarskap; krishantering; civilt försvar; moralisk stress;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine whether Mission Type Tactics could by applied more frequently in Swedish Civil Defense. This study examines applications and consequences of Mission Type Tactics, how leadership varies depending on circumstances and challenges that could be related. LÄS MER

 5. 5. Clash of Professions : Civila chefer i den militära professionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Håberget; Fredrik Hansson; [2020]
  Nyckelord :military profession; civilian managers; group dynamics; mandate; militär profession; civila chefer; dynamik; mandat;

  Sammanfattning : Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter och ungefär en tredjedel av alla medarbetare är civila. Myndigheten har som strategisk inriktning att tillväxa och andelen civila chefer ökar. LÄS MER