Sökning: "upper back"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden upper back.

 1. 1. Övning ger färdighet! - Ger övning färdig- het? - Övning färdighet ger. : En studie av läroböckers grammatikkapitel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Ahlstrand; [2022]
  Nyckelord :Grammar; grammar teaching; textbooks; exercises; Grammatik; grammatikundervisning; läroböcker; övningar;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att studera läroböckers upplägg och presentation av grammatikunder- visning i läroböcker riktade mot gymnasieskolan. En innehållsanalys har tillämpats för att uppnå syftet med denna undersökning och till grund för detta har sex läroböcker skrivna för gymnasieskolans kurs svenska 2 använts. LÄS MER

 2. 2. Students’ and teachers’ experiences of distance teaching of mathematics in Swedish upper secondary schools

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JOHANNES MEJREH; SUHEIB SALEH; [2022]
  Nyckelord :distance teaching; mathematics; upper secondary school; student learning.; Distansundervisning; matematik; gymnasieskolan; lärande;

  Sammanfattning : As technological advancements and improvements are made, the concepts of school digitalization and distance teaching become increasingly interesting and relevant. While distance teaching has existed for over a decade, it was not commonly practiced until the global pandemic 2020 where schools all around the world decided that teaching would be conducted remotely reduce the risk of spreading COVID-19. LÄS MER

 3. 3. Interculturalidad enla enseñanza : Visiones, prácticas y relevancia en Perú

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Daniel Lund; [2022]
  Nyckelord :Interculturalidad; competencia intercultural;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how interculturality is used in Peruvian upper secondary schools by applying a thematic analysis on semi-structured interviews. Furthermore, the study focuses on how the notion of interculturality is perceived among the teachers, how they put interculturality into practice and, whether they consider interculturality to be important in an educational setting. LÄS MER

 4. 4. Modelling of Fluid Flow and Contaminant Transport in Fractured Rock : Case Study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ebba Pegestam; [2022]
  Nyckelord :Contaminant transport; Discrete Fracture Network; Geology; Geohydrology; Groundwater transport; Fracture; Drinking water; Contamination; Föroreningar; flödestransport; spricknätverk; geologi; geohydrologi; grundvattentransport; sprickor; dricksvatten;

  Sammanfattning : Drinking water contamination is a big concern in Sweden and is commonly traced back to being waste from former manufacturing industrial sites. Pollutants in the topsoil can be remediated by several techniques, such as decontamination or excavation but the toxins already enclosed in the bedrock cannot be treated the same and is harder to track possible contaminant pathways. LÄS MER

 5. 5. Kontinuerlig glukosmätning för en bättre hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Jenny Haddad; Haneen Naser; [2022]
  Nyckelord :LifeStyle Libre; Glucose; CGM; Diabetes; Pre-diabetes; Blood sugar; Insulin resistan; FreeStyle Libre; Glukos; CGM; Diabetes; Pre-diabetes; Blodsocker; Insulinresistens.;

  Sammanfattning : Abstract Aim: The primary aim of this study was to investigate whether continuous glucose monitoring (CGM) can be used to control glucose levels and whether CGM can improve eating habits and physical activities for people who use this device. Method: The study had 6 participants, aged between 26 to 30 years. LÄS MER