Sökning: "upper extremity"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden upper extremity.

 1. 1. SPEGELTERAPI FÖR ATT FRÄMJA AKTIVITETER I DAGLIGA LIVET EFTER STROKE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Rapp; William Larsson; [2021-06-02]
  Nyckelord :Mirror therapy; stroke; upper extremity; daily activities; occupational theory; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som medför neurologiskasymtom. Ett vanligt symtom är nedsatt funktion i övre extremitet, där svårigheter attutföra aktiviteter i dagliga livet uppstår. LÄS MER

 2. 2. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 3. 3. Ortosbehandling för övre extremiteten för barn med cerebral pares - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Elin Liljegren; Magdalena Ptasinski; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Cerebral pares; Handfunktion; Kroppsfunktion; Aktivitetsförmåga; Ortoser; Barn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cerebral pares [CP] är en hjärnskada som kan påverka funktionen i övre extremiteten. CP är den vanligaste diagnosen hos barn med motoriska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 4. 4. Den uppgiftsspecifika träningens påverkan på ADL-förmågan efter stroke : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lisa Frisk; Marléne Risarv; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; Stroke; Task-specific;

  Sammanfattning : Aim: The aim with this literature review was to describe how task-specific training effects the ADL-capacity for people affected by stroke within occupational therapy intervention. Method: The data collection was conducted in two databases in medicine and health with a focus on occupational therapy and rehabilitation. LÄS MER

 5. 5. Arm Injury Prediction with THUMS SAFER: Improvements of the THUMS SAFER upper extremity

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära; KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Mariam Bayat; Nichakarn Pongpairote; [2020]
  Nyckelord :Biomechanics; upper extremity; arm; validation; Total HUman Model for Saftey THUMS ; Finite Element Modelling FEM ; Biomekanik; övre extremitet; arm; validering; Total HUman Model for Saftey THUMS ; Finite Element Modellering FEM ;

  Sammanfattning : Globally, approximately 1.2 million people die each year due to traffic accidents. Upper extremity injuries account for 18% to 25% of all car accident injuries. In order to be able to analyze these crash-related injuries, Human body models(HBMs) are used as a complement to FE simulations. LÄS MER