Sökning: "upper secondary school choice process"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden upper secondary school choice process.

 1. 1. L’enseignement du vocabulaire : Une recherche sur des méthodes utilisées par des professeurs de FLE en Suède pour enseigner le nouveau vocabulaire aux lycéens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sivi Järvinen; [2018]
  Nyckelord :Enseignement du vocabulaire; apprentissage du vocabulaire; FLE; stratégies langagières; méthodes d’enseignement;

  Sammanfattning : This essay aims to explain how teachers of FLE (French: French as a foreign language) teach new vocabulary to students in upper secondary school. In other words, the focal point of this investigation is to clarify which methodsthe teachers use when they explain new vocabulary in a classroom context and how they can support the students’ vocabulary acquisition. LÄS MER

 2. 2. Skolan; ett monument

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Pär Falkenäng; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; Fållan; Skola; Status; Lärocenter; Gymnasieskola; Bibliotek; black box; monument; monolit; huvudbyggnad; kalksandssten; Gustaf Wickman; skolbyggnad; kunskap; makt; hierarki; symbol; centrum; minnesmärke; objekt; atrium;

  Sammanfattning : Skolan; ett monument Några av de ursprungliga byggnaderna i Slakthusområdet, ritade av Gustaf Wickman, ska i programmet omvandlas till gymnasieskolor och få ett kompletterande och samlande tillägg i form av ett lärocenter. Ett lärocenter som blandar läromiljöer med mer publikt inriktade funktioner så som bibliotek, servering och en blackbox för de omkringliggande gymnasieskolorna och området. LÄS MER

 3. 3. Vad specialidrottselever vet om kunskapskrav och bedömning : en kvalitativ studie i gymnasiemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Österberg; [2018]
  Nyckelord :Specialidrott; kunskapskrav; bedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med studien är att undersöka vad elever som läser specialidrott vet eller tror sig veta om kunskapskrav och hur de bedöms i ämnet. Syftet är att få kunskap om vad elever vet om kunskapskrav och bedömning. Hur uppfattar elever vad det är som är avgörande för betygssättningen. LÄS MER

 4. 4. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 5. 5. Speaking about grammar : English teachers' perspective on inductive and deductive teaching in upper secondary education.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rickard Ingemarsson; [2017]
  Nyckelord :English; EFL; Language; Language teaching; Language didactics; Grammar; L2; Syllabus; Inductive; Deductive; Pedagogy; Upper secondary School;

  Sammanfattning : English is the most widespread language in our society and is realised and represented through language teachers in classrooms all over the world. The content of the subject is concretised through a document called syllabus. LÄS MER