Sökning: "upper secondary school"

Visar resultat 16 - 20 av 1916 uppsatser innehållade orden upper secondary school.

 1. 16. "I städerna finns inte den smaken" : Möjligheter med en lokalt förankrad litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Silverdal; [2019]
  Nyckelord :regional litteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; postkolonialism; centrum och periferi; Västerbotten;

  Sammanfattning : This essay examines how local literature from the region of Västerbotten in Sweden can be used in the teaching of values in the Swedish upper secondary school. A postcolonial perspective is used in an analysis of three novels and two short stories from the region. LÄS MER

 2. 17. Kan religionsundervisningen skapa broar mellan människor? : Gymnasielevers syn på religionskunskapsämnets mening i skolan och undervisningen i det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Nadia Kadora; [2019]
  Nyckelord :student perspective; religion; didactics; religious education; inside perspective; learning about; learning from; elevperspektiv; religionsdidaktik; religionsundervisning; inifrånperspektiv; att lära om; att lära av;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is divided into two parts, firstly to analyze the view of four swedish upper secondary school students on what the meaning with religious education in Sweden should be. Secondly, to analyze how these four students experience their education in religion and compare it with their teachers view on the meaning of religious education and how she conducts the teaching. LÄS MER

 3. 18. Insta(nt) credibility? : Exploring how Generation Z assigns credibility to influencers and their sponsored posts on Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Lisa Stedt; Nathalie Skoglösa; Elina Svelander; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; Source credibility; Instagram; Generation Z;

  Sammanfattning : Background: Today, 98% of all Swedish upper secondary school students have Internet access and the majority possess accounts on social media; allowing them to generate content and engage with brands in a new way. Amongst this, we find influencer marketing; a new form of endorsement strategy utilized by companies in the social media setting to promote products and brands. LÄS MER

 4. 19. Educators’ and Learners’ Perceptions of Digital Tools in English Second Language Learning : A study of accessibility and perceptions of digital tools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marigona Bytyqi; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; Second Language Learning; Attitude; Accessibility; Upper-secondary School;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the digital tools that are available for students and teachers to use in an English as a foreign language (EFL) classroom and their perceptions of the inclusion of digital tools. A questionnaire intended to provide the results has been distributed. The questionnaire consists of both open and closed questions. LÄS MER

 5. 20. Systematiskt arbete med extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter på en gymnasieskola.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Walemo; [2019]
  Nyckelord :Dokumentation; extra anpassningar; inkluderande undervisning; läs- och skrivsvårigheter; uppföljning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Walemo, Anna (2019). Systematiskt arbete med extra anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter på en gymnasieskola. Systematic work with additional adjustments for students in reading and writing difficulties at an upper secondary school. LÄS MER