Sökning: "upper secondary school"

Visar resultat 16 - 20 av 2244 uppsatser innehållade orden upper secondary school.

 1. 16. Code-Switching in the Upper Secondary School EFL Classroom in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Moa Torvaldsdotter; [2020]
  Nyckelord :Code-switching; English language teaching; Multilingual classrooms; Upper secondary education;

  Sammanfattning : Code-switching has been shown to be beneficial for students’ language learning and for strengthening their identities. Despite this, it can be interpreted that code-switching is not encouraged in the syllabus for English in upper secondary school in Sweden. LÄS MER

 2. 17. Tense and Aspect in the English Language : A study about newly arrived students with Arabic as their mother tongue

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Alexandra Sabra; [2020]
  Nyckelord :Arabic; English; structure; tense; grammar; interference; transfer;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how newly arrived Arabic speaking students use tense and aspect in the English language and to find out whether their native language affects their learning. The study is based on both qualitative and quantitative methods where the focus is on different texts written by students. LÄS MER

 3. 18. Världens bästa författare är inte en författarinna : En läromedelsanalys om kvinnlig och manlig författarrepresentation och hur de beskrivs i läromedel i svenska 2 för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Engblom; Mathilda Claesson; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; svenska; genusteori; representation; beskrivningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket utrymme kvinnliga respektive manliga författare ges och hur de presenteras i läromedel i svenska 2 för gymnasiet. Inledningsvis presenteras vår teoretiska utgångspunkt som grundar sig i Yvonne Hirdmans genusteori och även centrala begrepp behandlas. LÄS MER

 4. 19. Brett eller intressant: En jämförelse mellan valinfluenserna på det humanistiska och det samhällsvetenskapliga programmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Freja Lööf; Paul Clara; [2020]
  Nyckelord :Gymnasiemarknaden; Humanistiska programmet; Intressen; Samhällsvetenskapliga programmet; Valinfluenser;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores two programs available on the Swedish high school market. The aim is to compare the most common program with the smallest; a program decreasing in numbers every year. The programs are the humanistic program, being the smaller and the social science program, being the larger. LÄS MER

 5. 20. Samhällskunskap och valdeltagande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Berggren; [2020]
  Nyckelord :Diskursteori; Subjektspositioner; Valdeltagande; Läroböcker; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår ifrån det faktum att det finns en korrelation mellan utbildningsgrad och valdeltagande. Det övergripande syftet är att ge ökad förståelse för hur samhällskunskapsundervisningen i gymnasiet kan tänkas påverka en sådan korrelation och att belysa ett diskursteoretiskt perspektiv på läromedelsgranskning. LÄS MER