Sökning: "uppfödning"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet uppfödning.

 1. 1. Utvärdering av beräkningsverktyg för klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin von Greyerz; [2021]
  Nyckelord :Climate impact; climate calculation; milk production; beef production; life cycle assessment; sustainable development; Klimatpåverkan; klimatberäkning; mjölkproduktion; köttproduktion; livscykelanalys; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Jordbruket är en sektor som står för en stor del av vår klimatpåverkan där animalieproduktionen bidrar med ungefär 15 %, främst från idisslare. För att minska klimatpåverkan kan klimatberäkningar utföras för att hitta möjligheter till förbättring. Dessa beräkningar är komplexa med stora osäkerheter. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning av södra Sveriges skogsbruk inför ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Skogsförvaltning; klimatanpassning; skötselmetoder; risker; enskilda skogsägare; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Increased greenhouse gases in the atmosphere will have an extensive impact on Sweden's forests. These are an important natural resource, and they contribute with socially important functions such as ecosystem services and timber production. LÄS MER

 3. 3. Aspekter att beakta för en kostnadseffektiv uppfödning av slaktkvigor : tre fallstudier i nötköttsproduktion

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Adrian von Braun; Lukas Tufvesson; [2020]
  Nyckelord :slaktkviga; kviga; produktionskostnad; kostnadseffektivitet; arbetsåtgång; utfodring; inhysning;

  Sammanfattning : Nötköttsproduktionens klimatpåverkan och de etiska aspekter som omgärdar den är idag mycket ifrågasatt och omdebatterad. Samtidigt är branschen mycket pressad i form av fluktuerande slakt- och kalvpriser, dyra uppfödningskostnader och insatsmedel. LÄS MER

 4. 4. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marita Bergström; [2020]
  Nyckelord :soldattorp; vårdprogram; underhållsplan; historisk trädgård; kulturmiljö;

  Sammanfattning : Soldattorpet Rensmyran med anor från sent 1600-tal är beläget på landsbygden sydväst om Uppsala. Torpet Rensmyran drivs som fritidsjordbruk med en liten uppfödning av hästrasen Gotlandsruss. På hag- och åkermark förekommer bete. LÄS MER

 5. 5. Sustainable and cost-efficient feed ingredients for optimum breeding of house crickets (Acheta domesticus) for human consumption in Thailand

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Lina von Hackewitz; [2020]
  Nyckelord :acheta domesticus; house cricket; farming; feed; feed alternatives; chicken feed; growth; by-product;

  Sammanfattning : The world population is expected to increase over the next 30 years. The global food production system is under pressure to keep up with the growing demand . In the last years, increased attention has been paid to use livestock with lower environmental impact, like the house cricket Acheta domesticus. LÄS MER