Sökning: "uppföljning process"

Visar resultat 1 - 5 av 338 uppsatser innehållade orden uppföljning process.

 1. 1. Förröjning i Sverige : en granskning av skogsföretagens strategier för underväxtröjning inför förstagallring

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Magnus Forsberg; Hugo Lodén; [2020]
  Nyckelord :förröjning; förrensning; siktröjning; underväxt; ; röjning;

  Sammanfattning : Vid förstagallringar i bestånd med mycket underväxt utförs ibland underväxtröjningar för att förbättra sikten för maskinföraren och öka medelstamsvolymen. Underväxtröjning kan stå för en stor del av kostnaderna vid förstagallringar och således påverka resultatet i hög grad. LÄS MER

 2. 2. Patienters följsamhet till egenvårdsråd efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emilia Kyrk; Olivia Libäck; [2020]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Följsamhet; Egenvårdsråd;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Efter en hjärtinfarkt drabbas en stor andel patienter av ytterligare någon form av hjärt-kärlsjukdom inom det första året. För att minska medföljande risker och kunna återgå till ett normalt liv är det av största vikt att följa de egenvårdsråd som ges. LÄS MER

 3. 3. Det får inte kosta någonting Insikt i två svenska kommuners förhållande till skarpare miljökrav i offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ilir Iseni; Oskar Mayer; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; green public procurement; environmental requirements; stakeholder’s theory; stakeholder’s theory; factors;

  Sammanfattning : Green public procurement is seen as a powerful tool in the process towards a more innovative green market. Through case studies in two Swedish municipalities, this study can identify factors that can be seen as either obstacles or opportunities in the production of stricter environmental requirements in green public procurement. LÄS MER

 4. 4. Ekologisk hållbarhetssyrning [!] inom små och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Katja Lincesso Öström; Thomas Söderberg; [2020]
  Nyckelord :SME; Sustainability management; Sustainable entrepreneurship; Effectuation; Causation; SME; Hållbarhetsstyrning; Hållbart entreprenörskap; Effectuation; Causation;

  Sammanfattning : Debatten om miljöns överlevnad är idag spridd i samhället. Redan 1987 fick FN ett stort genomslag med Brundtlandrapporten där en hållbar utveckling definieras (Frostenson & Helin, 2018). LÄS MER

 5. 5. Hindrande och möjliggörande faktorer vid en implementeringsprocess till aktivitetsbaserat kontor : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Lina Persson; [2020]
  Nyckelord :implementation process; activity-based office; occupational health; implementeringsprocess; aktivitetsbaserat kontor; arbetshälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi spenderar en stor del av våra liv på arbetet och det är därför viktigt att det utformas på så sätt att det främjar vårt välbefinnande och vår hälsa. Aktivitetsbaserat kontor (ABW) blir allt mer modernt att införa och det kan vara viktigt med en genomtänkt implementeringsprocess för att förbereda anställda. LÄS MER