Sökning: "uppfattning av reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden uppfattning av reklam.

 1. 1. Slutdestination: HBTQ-personers inkludering och representation i reklam : En kvalitativ fallstudie om HBTQ-personers uppfattning om normbrytande reklam och sin inkludering i media

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Sandström; Alicia Franzén; [2019]
  Nyckelord :Normbrytande reklam; HBTQ; representation; stereotyper; inkludering;

  Sammanfattning : Reklam och media har en stor påverkan på samhället och består ofta av homogena och stereotypa representationer av människor. Syftet med studien är att undersöka HBTQ-personers uppfattning och åsikter om normbrytande reklam och deras representation i media. LÄS MER

 2. 2. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 3. 3. Konsten att förhålla sig till spelets regler: En kvantitativ studie om konsumenters uppfattning av onlinekasinoreklam på TV i Sverige.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Desirée Nilsson; Rina Weinman; [2019]
  Nyckelord :Attityd till reklam; Attityd till spel; Måttfullhet; Spelreklam; Theory of Reasoned Action;

  Sammanfattning : I samband med avregleringen av det svenska spelmonopolet i januari 2019 skärptes reglerna för marknadsföring av spel och kravet om måttfullhet kom att bli omdebatterat. Det svenska folkets missnöje med rådande spelreklam motiverar studiens syfte att undersöka hur konsumenter upplever onlinekasinoreklam på TV. LÄS MER

 4. 4. Influencers : En studie om unga kvinnors mottaglighet av influencer marketing på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jannike Nordqvist; Evelina Andreasson; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencer; social media; credibility; intention to buy.; Influencer marketing; influencer; sociala medier; trovärdighet; köpintention.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse influencer marketing på sociala medier har på unga kvinnor i åldern 18-25 år, samt om det har någon inverkan på unga kvinnors köpintentioner. För att uppfylla syftet har två forskningsfrågor undersökts och denna empiriska studie har baserats på en kvalitativ undersökning genom en enkätstudie och två fokusgrupper. LÄS MER

 5. 5. Influencer Marketing: När gränsen mellan rekommendation och reklam suddas ut : En studie om hur Influencer Marketing påverkar konsumenters köpprocess

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Hellerstedt; Emina Mujkanovic; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; influencers; social media; Influencer Marketing; influencers; sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund Konsumenters förtroende för traditionella marknadskommunikationer sjunker. Företag försöker därför hitta nya sätt att nå fram till konsumenter. En marknadskommunikation som vuxit fram till följd av detta är Influencer Marketing, vilken innebär att inflytelserika individer influerar människor på sociala medier. LÄS MER