Sökning: "uppgifters utformning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden uppgifters utformning.

 1. 1. Matematisk resonemangsförmåga : En analys av matematikboksuppgifter för elever i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Bergfeldt; [2020]
  Nyckelord :Matematiskt resonemang; imitativt resonemang; kreativt resonemang; matematikboksuppgifter.;

  Sammanfattning : Elevers matematiska resonemangsförmåga kan ses som avgörande för djupare matematisk förståelse. För en djupare medvetenhet kring begreppet resonemang, kan en åtskillnad göras mellan imitativa och kreativa matematiska resonemang. LÄS MER

 2. 2. Resonemang som gör skillnad : En fallstudie om elevers resonemangsförmåga i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Natalie Ingelsten Krusell; [2020]
  Nyckelord :resonemangsförmåga; matematikundervisning; bedömning; matematikuppgifter; ljudupptagning;

  Sammanfattning : I studien synliggörs elevers resonemang vid problemlösning i matematikundervisning genom att ljudupptagning används som ett pedagogiskt verktyg. Genom en fallstudie besvaras frågeställningarna: Vilka kvalitativa skillnader i elevernas resonemang går att identifiera? och Vilka processer av resonemangsförmågan går att identifiera? I resultatet beskrivs kvalitativa skillnader i form av olika betygsnivåer samt skillnader inom nivåerna. LÄS MER

 3. 3. Att synliggöra det kritiska : En studie om uppgifters utformning för att identifiera kritiska aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elinor Wahlqvist; Sofi Hallbrink; [2017]
  Nyckelord :kritiska aspekter; uppgifters utformning;

  Sammanfattning : Inom skolan har kommunikationens betydelse fått allt större roll och användande av uppgifter med öppna respektive slutna frågor är något som får stort fokus. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilka möjligheter uppgifters utformning erbjuder för att identifiera kritiska aspekter. LÄS MER

 4. 4. "Tiotal för sej och ental för sej" : Elevers förmåga att välja effektiva beräkningsstrategier vid subtraktion

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maria Nilsson; [2015]
  Nyckelord :subtraction; calculation strategies; task design; solution ability; subtraktion; beräkningsstrategier; uppgifters utformning; lösningsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om elever i årskurs 3 anpassar beräkningsstrategierna utifrån subtraktionsuppgifternas olika utformning, samt om vissa beräkningsstrategier är effektivare än andra. Syftet är också att undersöka om uppgifternas utformning har betydelse för elevernas lösningsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Matematikuppgifters utformning : Sambandet mellan utformningen av matematikuppgifter och elevernas lösningsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Brink; [2011]
  Nyckelord :Didaktik; matematik; enkät; grundskola; uppgifters utformning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan matematikuppgifters utformning och elevernas förmåga att lösa dem. Detta undersöks i årskurs 3. För att undersöka dessa samband har elever i årskurs 3 fått lösa ett antal uppgifter på ett test. LÄS MER