Sökning: "upphörande av vård"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden upphörande av vård.

 1. 1. Att skydda barnet genom deltagande eller från deltagandet? En studie av barns rätt att komma till tals vid upphörande av tvångsvård ur ett aktörs- och skyddsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Grundelius; [2021-04-22]
  Nyckelord :Delaktighet; Upphörande av vård; Komma till tals; Aktörsperspektivet; Skyddsperspektivet; Barnets perspektiv; Barnkonventionen; Icke processbehöriga;

  Sammanfattning : Barns rätt att komma till tals gäller vid alla beslut som rör barn, d.v.s. både vid inledande som upphörande av vård enligt LVU och utgör en central rättssäkerhetsaspekt för barnet. LÄS MER

 2. 2. Påtaglig risk för rättsosäkerhet? Rättssäkerhet och barnets bästa vid begäran om upphörande av vård av barn som vårdas med stöd av 2 § LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anahita Bayat; [2021-02-03]
  Nyckelord :LVU; Tvångsvård; Rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om upphörande av tvångsvård för barn och unga som tvångsvårdas med stöd av 2 § LVU, med fokus på de fall där omsorgsbrister är den huvudsakliga grunden för tvångsvården. Uppsatsen belyser hur barnets bästa och rättssäkerheten bedöms i förhållande till upphörande av tvångsvård av barn. LÄS MER

 3. 3. På LVU-stigen – Barnets bästa i fråga om återförening eller vårdnadsöverflyttning i samband med upphörande av vård enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Nicolaides; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; familjerätt; socialrätt; återförening; LVU; vårdnadsöverflyttning; upphörande av vård; intressekonflikt; rätten till familjeliv; barnets bästa.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige skakades i början av år 2020 av nyheten att en treårig flicka hade hittats avliden i sitt hem. Flickan hade knappt ett år tidigare återförenats med sin familj efter att ha varit placerad i familjehem för vård enligt LVU sedan strax efter födseln. Samtidigt hade barnkonventionen precis blivit svensk lag. LÄS MER

 4. 4. Barnets rätt till (mer än en) familj – Intresseavvägning mellan återförening och stabilitet vid upphörande av vård enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karla Hansen; [2020]
  Nyckelord :socialrätt; tvångsvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När socialtjänsten beslutar att omhänderta ett barn och placera det i ett familjehem innebär det ett allvarligt ingrepp i barnets liv. För vissa barn kan beslutet om att samhällsvården ska upphöra dock få lika ingripande konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Det finns ingen plats som hemma, eller? - När kan och bör familjehemsplacerade barn flytta tillbaka till sina föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Dahl; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; socialrätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När ett barn placeras i ett familjehem, med anledning av missförhållanden i ursprungshemmet, är grundprincipen att barnet så snart det är möjligt ska återvända hem. För att omhändertagandet inte ska utgöra en kränkning av barnets rätt till familjeliv, måste myndigheterna arbeta aktivt för att få till ett återförenande. LÄS MER