Sökning: "upphandling av konsulttjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden upphandling av konsulttjänster.

 1. 1. Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Astrid Petersson; Tone Riise Åberg; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; strategiskt inköp; upphandlande myndigheter; upphandling av konsulttjänster; Business and Economics;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling utgör en betydande del av Sveriges statsbudget, och det finns en ambition från nationellt håll att öka det strategiska inköpsarbetet rörande offentlig upphandling. Tidigare akademiska studier inom inköp har dock främst fokuserat på privat sektor, och forskning som syftar till att förklara hur och varför olika upphandlande myndigheter arbetar mer eller mindre strategiskt med inköp saknas. LÄS MER

 2. 2. Finding a Qualified Consultant : A Case Study of Purchasing Practices in the Swedish Public Sector

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Brämming; Linda Nordin; [2017]
  Nyckelord :Consultants; public sector; public procurements; purchasing consultancy services; Konsulter; offentlig sektor; upphandling; köpa konsulttjänster;

  Sammanfattning : In the last decades, there has been an expansion in public sector purchasing from external, private actors. The public sector is currently buying goods and services for considerable amounts – and consultancy services are no exception. Consulting services are nevertheless often perceived as risky, and difficult to evaluate. LÄS MER

 3. 3. Consultant service procurement in the public sector – The competence requirements for construction-and design managing consult-ants

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Viktor Hjelmqvist; [2016]
  Nyckelord :Public Procurement Consultancy Services Competence Requirements Construction Manager Design Manager Public Sector; Offentlig upphandling Konsulttjänster Bygg-ledare Projekteringsledare Kompetenskrav Projektkonsulter;

  Sammanfattning : The demand for consultancy services has increased significantly since the companies began to shift from in-house staff to the purchasing of consulting services. The procurement of consul-tancy services can be considered among the most difficult service that goes to procure which means that it requires extensive knowledge of the purchaser to succeed in the process. LÄS MER

 4. 4. A tt köpa och sälja konsulttjänster inom byggsektorn - En undersökning av kompetensupphandling inom offentlig och privat sektor

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jasmina Imamovic; [2015]
  Nyckelord :Consulting services; procurement; public sector organisations; private sector organisations; qualitative parameters; Konsulttjänster; upphandling; organisationer inom den offentliga sektorn; organisationer inom den privata sektorn; kvalitativa parametrar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Myndigheters konsultanvändning : Behov, motiv och strategier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskapTekniska högskolan

  Författare :Christopher Bertlin; [2015]
  Nyckelord :konsult; konsultanvändning; styrning; hantering; kontroll; kunskapsöverföring; kunskapsintegration; upphandling; outsourcing; kärnverksamhet; köp; inköp; legitimering; selektering; konsulttjänster; åtaganden; myndigheter; behov; motiv; strategier; strategisk; combitech; arbetsförmedlingen; trafikverket. msb; jordbruksverket;

  Sammanfattning : Omfattande, och frekventa, köp av konsulttjänster är idag vanligt förekommande hos statliga myndigheter i Sverige. Trots att inköpen, och på det sätt konsulter används, är av stor strategisk betydelse för organisationer, inklusive myndigheter, har kunden fått begränsad uppmärksamhet inom konsultforskningen. LÄS MER