Sökning: "upphandling bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden upphandling bygg.

 1. 1. Beställarens inställning till den utsläppsminskning av växthusgaser som förväntas ske i bygg- och anläggningssektorn till år 2030

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Daniel Andrésen; Kristoffer Strand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Klimatförändringar har fått allt större fokus tillsammans med de drastiska åtgärder som krävs för att minska människans påverkan på klimatet. Flera aktörer inom bygg- och anläggningssektorn, både stora och små har skrivit under att jobba med utsläppsminskning av växthusgaser och nå 50% minskning fram till år 2030. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Svanenmärkning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Saliba Zakaria; Ali Chahine; [2018]
  Nyckelord :Miljömärkning; Svanen; Kriteriedokument; Portalen; Åke Sundvall Byggnads AB; Sicklingen; Studentbostäder; Flerbostadshus; Nordisk Miljömärkning; Generation 3;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan är ingen hemlighet. Enligt en undersökning som baserats på flertalet miljöindikatorer från Boverket motsvarade det årliga utsläppet av växthusgaser i genomsnitt 13 miljoner ton under perioden 2008–2011 Det och mycket annat har gjort att stora aktörer inom byggbranschen, däribland Veidekke och Skanska valt att ansluta sig till miljöcertifieringssystem som en medveten satsning för en mer skonsam miljö. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkerhet inom nyproduktion : Väderskydd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Narmin Kader; Kimia Khoshdel; [2018]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; nyproduktion; väderskydd; bygg; Wästbygg; prefabricerad element;

  Sammanfattning : This report is created in order to pay attention to moisture safety in new constructions with the help of weather protection systems. This is a new technique which has been introduced to the construction business, but it is a technique that has still not raised enough attention in the business. LÄS MER

 4. 4. Incitament i upphandling för att främja leverantörsutveckling i bygg- och anläggningsbranschen : En fallstudie vid en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Johansson; Amanda Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Supplier development; supplier performance management; incentives and bonuses; procurement; supplier relations; Leverantörsutveckling; leverantörsuppföljning; incitament och bonus; upphandling; leverantörsrelationer;

  Sammanfattning : En väl fungerande offentlig upphandling är avgörande för att klara de förändringar som vår omvärld står inför. Konkurrensen och effektiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen beskrivs ofta som lägre än i andra branscher. LÄS MER

 5. 5. Leverantörers möjligheter och drivkrafter för innovation i byggprojekt : En multipel fallstudie i anläggningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Udén; [2017]
  Nyckelord :Innovation; Bygg- och anläggningsbranschen; Projektbaserad Organisation; Offentlig Upphandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen hos entreprenörer och beställare för vilka möjligheter och drivkrafter för innovation som existerar inom byggprojekt. Den metod som används är en multipel fallstudie med induktiv ansats där semi-strukturerade intervjuer utfördes för att samla in empirisk data. LÄS MER