Sökning: "upphandlingsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet upphandlingsrätt.

 1. 1. Implementeringen av self-cleaning i svensk upphandlingsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Brink; [2019]
  Nyckelord :self cleaning; self-cleaning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling : När får och när ska villkoren ställas?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Daniel Brynolf; [2018]
  Nyckelord :Labor Conditions; Public Procurement; Arbetsrättsliga villkor; Offentlig upphandling; Upphandlingsrätt; LOU; Arbetsrätt; Affärsrätt;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter en upphandlande myndighet bör ha att ställa arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling är en omdebatterad fråga. I Sverige infördes i januari 2017 ny lagstiftning om offentlig upphandling, vilken kompletterades i juni 2017 med bl.a. LÄS MER

 3. 3. Skadestånd vid offentlig upphandling – särskilt om regelöverträdelsen som ansvarsgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Strandborg; [2018]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; förvaltningsrätt; skadeståndsrätt; upphandlingsrätt; upphandlingsskadestånd; public procurement law; EU law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett rekvisit som ska vara uppfyllt för att skadestånd baserat på LOU ska komma i fråga är att det skett en regelöverträdelse, dvs. att en upphandlande myndighet har brutit mot en bestämmelse i LOU. LÄS MER

 4. 4. Self‐Cleaning vid uteslutning av leverantörer till följd av brott som innefattar bestickning eller korruption

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Eriksson; [2017]
  Nyckelord :offentlig upphandling; self-cleaning; komparativ rätt; EU-rätt; upphandlingsrätt; självsanerande åtgärder; upphandling.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar self-cleaning vid uteslutning av leverantörer till följd av brott som innefattar bestickning eller korruption. Närmare bestämt utreder uppsatsen vilka bedömningsgrunder en upphandlande myndighet börha vid bedömningen av en leverantörs self-cleaning härom. LÄS MER

 5. 5. Tidsgränser för ramavtal och avropsavtal : Reglerna inom klassiska sektorn

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Lovisa Jorikson; [2016]
  Nyckelord :ramavtal; avropsavtal;

  Sammanfattning : Upphandlingsinstrumentet ramavtal används i stor utsträckning i såväl Sverige som i övriga EU-länder. Vid upphandling av ramavtal måste inblandade parter beakta de bestämmelser som syftar till att upprätthålla sund konkurrens på marknaden. LÄS MER