Sökning: "upphovsrätt i eu"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden upphovsrätt i eu.

 1. 1. Den moderna musikens upphovsrättsliga skydd - Om digitaliseringens påverkan och gränsen mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Bosma; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk. Uppsatsen syftar till att utreda digitaliseringens påverkan av det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk samt att utreda var gränsen går upphovsrättsligt mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk. LÄS MER

 2. 2. AI-konstnärer i den fjärde industriella revolutionen - Hur hanteras AI-genererade verk upphovsrättsligt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Hagelroth; [2018]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Artificiell intelligens; Upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur AI-genererade konstnärliga och litterära alster hanteras upphovsrättsligt i Sverige och i EU. Eftersom USA generellt är ledande i den tekniska utvecklingen på området kan den rättsliga regleringen där påverka Sveriges konkurrensmöjligheter. Därför görs även jämförelser med de amerikanska diskussionerna. LÄS MER

 3. 3. Köp utan äganderätt? - En studie av den upphovsrättsliga konsumtionsprincipen och digitala filmverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martha Ingves; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Immaterialrätt; Upphovsrätt; IT-rätt; Konsumtionsprincipen; UsedSoft; Infosoc; Filmdistribution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Filmdistributionen befinner sig i en ny digital verklighet. Den snabba tekniska utveckling som har ägt rum de senaste decennierna har inneburit stora utmaningar för såväl filmindustrins affärsmodell som de upphovsrättsliga bestämmelser som reglerar skyddet för filmverk och dess upphovsmän. LÄS MER

 4. 4. Robot eller människa, vad spelar det för roll? - En undersökning av kravet på mänskligt skapande inom upphovsrätten, i ljuset av kreativ artificiell intelligens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Holmdahl; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; AI; artificiell intelligens; upphovsrätt; copyright; computer generated works; intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is a growing technological phenomenon that is predicted to, within the near future, be able to create creative works such as novels, artistic pictures, music, and the likes, equivalent in quality to the works of humans. As opposed to the works made by humans, AI-creations will not be protected by copyright, as copyright is limited to things made by humans. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk : Om problematiken kring den territoriella upphovsrätten i förhållande till den gränslösa Internetmiljön på EU:s inre marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Matson; Jessica Hirvijärvi; [2017]
  Nyckelord :Upphovsrätt;

  Sammanfattning : Gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk är och har varit ett oerhört komplext område. Därav införlivades år 2014 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. LÄS MER