Sökning: "upphovsrätt problem"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden upphovsrätt problem.

 1. 1. Protection of Data in the Context of Big Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Österström; [2022]
  Nyckelord :big data; big data ownership; big data protection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom ramen av Big Data och användning av AI-teknik så har vi nu möjlighet att automatisera komplexa uppgifter genom att samla in, dela och behandla inhämtade data. Dataanalys öppnar upp möjligheten att låsa upp enorm potential inom de flesta branscher. LÄS MER

 2. 2. Upphovsrättsligt skydd för verk i Non Fungible Tokens - En undersökning ur upphovsrättsinnehavarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tyra Södergren; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar upphovsrättsliga intrång vid myntandet av Non Fungible Tokens (NFTs). Samtidigt som en ny värld av möjligheter har öppnat upp sig för rättighetsinnehavare och kreatörer i samband med NFTs framväxt har också en rad juridiska problem och otydligheter uppkommit. LÄS MER

 3. 3. Deepfakes: ett upphovsrättsligt problem : En undersökning av det upphovsrättsliga skyddet och parodiundantagets samspel med AI-assisterade skapandeprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Atala Atala Labbé; [2022]
  Nyckelord :deepfakes; AI; artificial intelligence; immaterial law; copyright; copyright law; originality; precision and objectivity; free and independent choices; Infopaq; Levola-Hengelo; Painer; parody; parody exception; DSM directive; deepfakes; AI; artificiell intelligens; upphovsrätt; URL; Upphovsrättslagen; originalitetskrav; parodiundantaget; parodi; bearbetning; självständig bearbetning; skapandeprocess; Infopaq; Painer; Levola-Hengelo; DSM-direktivet; fotorätt; djupfejk; fria och självständiga val; precision och objektivitet;

  Sammanfattning : In the age of digitalizarion several new ways of creating immaterial property have sprung up due to the resurgence of artificial intelligence (AI). This has paved the way for different kinds of tech including the assistance of AI in a more normalized way. A prominent variation of this tech is called "deepfake". LÄS MER

 4. 4. Grundläggande rättigheter i konflikt? – En utredning av förhållandet och gränsdragningen mellan upphovsrätten och handlingsoffentligheten i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wilma Stranne; [2021]
  Nyckelord :Immaterialrätt; EU-rätt; upphovsrätt; allmänna handlingar; handlingsoffentlighet; offentlighetsprincipen; sekretess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När en allmän handling samtidigt utgör ett upphovsrättsligt verk uppstår en normkonflikt mellan handlingsoffentligheten och upphovsrätten. Genom de så kallade scientologimålen på slutet av 90-talet belystes att handlings-offentligheten kunde utnyttjas för att sprida upphovsrättsliga verk mot upphovspersonens vilja. LÄS MER

 5. 5. Juridik och etik i grundskolans bildundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Eriksson; [2021]
  Nyckelord :bildundervisning; skolämnesparadigm; visuell kultur; ämneskonception;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om juridiska och etiska frågor i bildundervisningen i årskurs 7–9. I enkäter och intervjuer berättar lärare om hur de arbetar med juridik och etik och vilka hinder de upplever i samband med detta, och i uppsatsen undersöks också vilken syn på bildämnet informanterna har i relation till juridiska och etiska frågor. LÄS MER