Sökning: "upphovsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade ordet upphovsrätt.

 1. 1. Panoramafrihet i det moderna informationssamhället - Allmänhetens rätt att ta del av konstnärliga verk i det offentliga rummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henning Signarsson; [2018]
  Nyckelord :Upphovsrätt; konstverk; allmän plats; infosoc; trestegsregeln; NJA 2016 s.212; avbildningsrätt; panoramafrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upphovsrätt i anställningsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Suzanne Oktav; Astrid Hjertaker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this essay is to examine the legal position, as well as to clarify how intellectual property in employment relationships are regulated. The result of the absence of legislation means that the contract between employer and employee are crucial. LÄS MER

 3. 3. Fel eller rätt med upphovsrätt : En kritisk diskursanalys av den svenska debatten om upphovsrätten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Moa-Lisa Björk; [2018]
  Nyckelord :Copyright; Computer file sharing; Piracy; Electronic books; Debates and debating in mass media; Discourse analysis; Fairclough; Upphovsrätt; fildelning; piratkopiering; e-böcker; debattinlägg; diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate how the view on copyright emerges in the media debate, and the overall research question is what possible explanations there might be for the view being different depending on whom the writer is and whom s/he represents. The theoretical framework is Fairclough's critical discourse analysis and the method used is the analytic model in three stages that he presents in his book Language and Power (2001). LÄS MER

 4. 4. Spotify Killed the Radio Star : Problemställning vid audio-on demand och upphovsrättsliga ersättningsprinciper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :on demand; on demand; upphovsrätt; närstående rättigheter;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreder jag hur upphovsrätten ser ut i teorin för innehavare av närstående rättigheter – speciellt utövade artister – och hur dessa rättigheter efterlevs i praktiken. Framför allt utreds vilka rättigheter som aktualiseras när verk tillgängliggörs för allmänheten on demand. LÄS MER

 5. 5. Prototyp för att öka exponeringen av skönlitteratur på internet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Arvid Viderberg; Hampus Hammersberg; [2018]
  Nyckelord :Literature; Stemming; Stop words; Copyright; Indexing; Scrambling; Expose; Böcker; Upphovsrätt; Behandling; Exponering; Skönlitteratur; Exponering;

  Sammanfattning : På internet idag genereras information för att exponera böcker manuellt. Det är information som till exempel genre, författare, platser och sammanfattning. LÄS MER