Sökning: "upphovsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet upphovsrätt.

 1. 1. Upphovsmäns rätt att justera ersättningen efter avtalsslutet : En studie av artikel 20 i DSM-direktivet och 36 § avtalslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Stenberg; [2023]
  Nyckelord :Upphovsrätt; DSM-direktivet; Artikel 20; Upphovsmän; Rätt till ersättning; Generalklausulen; 36 § avtalslagen; Jämkning;

  Sammanfattning : Copyright contractual law consist of rules that regulate contracts within copyright law. One of the main characteristics of copyright contracts is that they are often characterised by differences in bargaining power between the parties. The weak position of authors has therefore become the subject of mandatory legislation in various respects. LÄS MER

 2. 2. Att balansera motstående intressen : Konstitutionella perspektiv på järnrörsskandalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elmer Jonstoij Berg; [2023]
  Nyckelord :Normprövning; lagprövning; proportionalitet; järnrörsskandalen; yttrandefrihet; informationsfrihet; upphovsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upphovsrätt i ABK 09 vid offentlig upphandling - En proportionalitetsbedömning av kontraktsvillkor som innebär avsteg från immaterialrättsskrivningen i ABK 09 vid offentlig upphandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Treschow; [2023]
  Nyckelord :ABK 09; Upphovsrätt i offentlig upphandling; Immaterialrätt i offentlig upphandling; Immaterialrätt i ABK 09; Upphovsrätt i ABK 09; proportionalitetsprincipen i LOU; proportionalitetsprincipen vid offentlig upphandling; proportionalitetsbedömning av avsteg från ABK 09; ensamrätt eller exklusiv äganderätt till uppdragsresultat vid offentlig upphandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks förhållandet mellan proportionalitetsprincipen i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och kontraktsvillkor som gör avsteg från immaterialrättsskrivningen i Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09). Arbetet avser behandla de avsteg som leder till ett upphovsrättsligt förvärv av en ensamrätt eller exklusiv äganderätt. LÄS MER

 4. 4. Copyright and Non-Fungible Tokens : This Is Not an NFT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Kjellberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between NFTs and copyright. The discussion is centred around the three themes of protection, infringement, and agreements. LÄS MER

 5. 5. AI en skrämmande drake eller ett verktyg? : Hur upplevs AI-konstgenerering inom spelutveckling?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Smilla Svärd; [2023]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens AI ; Visuell media; upphovsrätten; grafiskt spelkoncept;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens(AI) har spirit ut sig på flera områden än bara programmering och robotar. Numera används det vid skrivande, musik-skapande, interaktiva chatter och inom den senaste utvecklingen involveras även konst. LÄS MER