Sökning: "upphovsrättsintrång"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet upphovsrättsintrång.

 1. 1. A fair balance? - Copyright exceptions and limitations under the Digital Single Market Directive

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Axelsson; [2021]
  Nyckelord :EU law; private international law; intellectual property law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the digital age of the internet, more content is available to more people than ever before. While this provides an unprecedented opportunity for people to produce creative material for entertainment, it also comes with great difficulties regarding enforcement of copyright. LÄS MER

 2. 2. Livestreaming och användningen av datorprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Lundkvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Livestreaming via livestreamingplattformar är ett växande underhållningsfenomen. Livestreaming har gett privatpersoner möjligheten att genomföra amatörlivesändningar som sänds ut till hela världen. Samtidigt sker detta i ett upphovsrättsligt oklart område. LÄS MER

 3. 3. Är det lagligt att länka? : En upphovsrättslig undersökning och värdering av EU-domstolens hantering av länkar, särskilt i förhållande till ny publik-rekvisitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alida Premfors; [2020]
  Nyckelord :juridik; upphovsrätt; ny publik; ny publik-rekvisitet; länkar; hyperlänkar; svensson; C-466 12; bestwater; upphovsrättsintrång; överföring till allmänheten; EU; SGAE;

  Sammanfattning : Enligt infosoc-direktivets artikel 3 har upphovsmän en ensamrätt att överföra sina verk till allmänheten. EU-domstolen har i en rad mål nått slutsatsen att publiceringen av länkar som leder till ett verk utgör en överföring av verket till allmänheten. LÄS MER

 4. 4. Mellanhänders ansvar på nätet - En undersökning av förutsättningarna för vitesförbud mot internetleverantörer vid tredje mans upphovsrättsintrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Alander; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; rättssäkerhet; upphovsrättsintrång; mellanhänder; 53 b § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att klargöra och analysera mellanhänders ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång. För att uppfylla syftet har frågeställningen som besvarats i uppsatsen varit vilka förutsättningar som gäller för att ett vitesförbud ska kunna meddelas mot en mellanhand, vid tredje mans upphovsrättsintrång. LÄS MER

 5. 5. Upphovsrätt gällande musik : Om två musikaliska verk liknar varandra, var drages gränsen för intrång och vad gäller för straffvärden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Bihl; [2019]
  Nyckelord :Copyright; copyright infringement; upphovsrätt; upphovsrättsbrott; upphovsrättsintrång; musik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att klargöra rättsläget gällande upphovsrätt och hur detta påverkar musikaliska verk. Mer specifikt kommer det utredas hur lika musikaliska verk får vara varandra utan att det kan vara tal om upphovsrättsintrång genom att delar av originalverket, eller liknande stycken av sagda verk, har använts i ett nytt verk utan tillåtelse från upphovspersonen för originalverket ifråga. LÄS MER