Sökning: "uppkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 1027 uppsatser innehållade ordet uppkomst.

 1. 1. Hundra år på Skogåsen i Skoghalls centrum : Arkivpedagogik kring ett samhälle i förändring

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Arkivpedagogik; Skoghall; Hammarö; Arkiv; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet är att göra en arkivpedagogisk skrift där arkivmaterialen tar oss med på en historiskresa i ett brukssamhälles uppkomst och förändring, och som kan användas i undervisning på högstadiet. Idén kom efter en föreläsning och inspirationen från ett flertal böcker och skrifter som givits ut av arkiv runt om i landet. LÄS MER

 2. 2. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 3. 3. Akademisk Stress : Verkligheten av stressfaktorers innebörd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jacob Starby; [2022]
  Nyckelord :academic stress; university; organization; teacher; student; akademisk stress; universitet; organisation; lärare; student;

  Sammanfattning : Akademisk stress bland studenter på universitetet har ökat samtidigt som samhällets krav och förväntningar i arbetslivet intensifieras. Ökningen av akademisk stress skapar behovet att införskaffa mer kunskap om vilka studierelaterade faktorer som kan vara bakomliggande och dess innebörd. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av psykiatrisk vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Liliane Mukiza; [2022]
  Nyckelord :Patient Experiences; Psychiatric care; Mental illness; Qualitative study och Substance use disorder; Comorbidity.; Patientens upplevelse; psykiatrisk vård; psykisk ohälsa; Kvalitativ litteraturstudie; substansrelaterade syndrom; samsjuklighet.;

  Sammanfattning : Samsjuklighet i form utav psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom är ett nationellt omfattandefolkhälsoproblem. Personer som lever med samsjuklighet söker sig ofta till vården vilket ställerkrav på den vård som erbjuds inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 5. 5. Ytors beskaffenhets påverkan vid tätningsförband

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Hampus Lindholm Bergman; Raneem Kamly; [2022]
  Nyckelord :Ytor; Tätningsförband; Tätnignar; Scania; Packningar; O-ring; beskaffenhet; Ytparametrar; Läckage;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes för Scania CV AB. Huvudfokus för arbetet var att analysera sambandet mellan tätningsytors beskaffenhet och uppkomst av mikroläckage i tätningsförband. LÄS MER