Sökning: "upplevd säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden upplevd säkerhet.

 1. 1. Gestaltningen av Järla stationstorg ur ett trygghetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Pia Dahlman; [2020]
  Nyckelord :stadsplanering; trygghet; säkerhet; offentlig miljö; stationstorg; mobilitet; brottsprevention; CPTED; naturlig övervakning; ”ögon”;

  Sammanfattning : En välutvecklad och pålitlig kollektivtrafik som möjliggör mobilitet är avgörande för livet i staden; men för att stadsrummet ska frodas behöver invånarna känna sig trygga nog att använda det. Redan på 1960-talet diskuterade Jane Jacobs vikten av ”ögon” och naturlig övervakning för att en plats ska upplevas trygg. LÄS MER

 2. 2. Efterlevnad av informationssäkerhetspolicy i en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Karin Sydner; Fredrik Lindell; [2019]
  Nyckelord :informationssäkerhetspolicy; efterlevnad; kommun; theory of planned behavior; policy;

  Sammanfattning : Många företag klarar sig inte i dagsläget utan någon form av IT-stöd. Stora mängder informat-ion används och lagras i organisationers dagliga arbete. Viss information behöver skyddas från obehörig tillgång eller användning. Ett av de största hoten mot organisationers information som lätt förbises är dess egna anställda. LÄS MER

 3. 3. Samvariation mellan upplevelsebaserat undvikande och mentalisering och hur dessa psykologiska mekanismer korrelerar med ångest och upplevd livskvalité

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anders Adolfsson; Hanna Gallo; [2018]
  Nyckelord :Upplevelsebaserat undvikande; mentalisering; livskvalité; ångest.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka möjliga korrelationer mellan upplevelsebaserat undvikande och förmågan till mentalisering och hur dessa begrepp relaterar till ångest och livskvalité. 40 patienter som sökte vård på två vårdcentraler tillfrågades om att delta i studien genom att skatta sig på följande formulär: Acceptance and Action Questionnaire II, Brunnsviken Brief Quality of Life, The reflective Functioning Questionnaire and Beck´s Anxiety Inventory. LÄS MER

 4. 4. Gender Based Perception of Safety : An exploratory among Stockholm residents

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sofia Norio; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A city is considered to be safe when people can move freely, without being concerned about being subjected to any crime. CPTED is a way to work with crime prevention in the society. Although safety and security are two distinct concepts, they can interact with each other in the work towards a more sustainable society. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av digitaliserat egenvårdsstöd vid kroniska sjukdomar : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Nathan Epli; Simon Zameshaev; [2018]
  Nyckelord :e-hälsa; egenvård; kroniska sjukdomar; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : BakgrundAntal människor som lever med kroniska sjukdomar stiger samtidigt som dagens hälso- och sjukvård präglas av tids- och personalbrist. En faktor som kan underlätta hantering av dessa problem kan vara digitalisering (e-hälsa). LÄS MER